Vil du bli medlem i Kvalitetsutvalget?

Kvalitetsutvalget i Norsk radiologisk forening søker nye medlemmer.

Utvalget ble stiftet i 2016, arrangerer egne sesjoner under Høstmøtet og har deltar aktivt i DNLFs kampanje "Gjør kloke valg" (https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-radiologisk-forening/artikler/fag-og-utdanningsstoff-fra-noraforum/gjor-kloke-valg-radiologi/).

Ønsker du mer informasjon, er det bare å ta kontakt med styreleder, Helga M. Brøgger (helga.brogger(at)gmail.com).