Høstmøte 2021: Tumor thyreoidea

Else Marie Opsahl, MD, PhD, Fagansvarlig overlege Endokrinkirurgi, Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, holder foredrag under Radiologisk Høstmøte fredag 29. oktober 2021.
Else Marie, overlege , OUS

Tittel: Tumor thyreoidea. Målrettet radiologisk utredning med prøvetaking, en god forutsetning for optimal kirurgisk behandling og oppfølging

Sesjon: Knuter i thyroidea, hva gjør vi? Høstmøte fredag 29. oktober kl 1330-1455

Moderator: Andrea Bjerknes, Ålesund

Rom: Agora 1+2, Clarion Hotel Oslo

Bakgrunn: Thyreoidealesjoner er svært vanlig i befolkningen (40%). Standard utredning for seleksjon hos pasientene som trenger operasjon er ultralyd hals med finnålsbiopsi til cytologisk diagnostikk (FNB), i tillegg til klinisk vurdering. Trippeldiagnostikk ved vurdering av thyreoidealesjoner er tverrfaglig mellom radiolog, patolog og kirurg. De fleste lesjoner lar seg diagnostisere ved cytologisk vurdering dersom materialet er tilstrekkelig. Hos trent ultralydundersøker kan en også unngå FNB der thyreoidealesjonen(e) har typisk utseende som kolloide knuter.

Klassifisering ved vurdering av kjernemorfologien og arkitekturen i cellegruppene med grad av malignitetsrisiko er utarbeidet, Bethesda klassifiseringen.

God kartlegging av thyreoidealesjonene for best mulig seleksjon til operasjon versus observasjon eller avklart situasjon er viktig. En mer treffsikker diagnostikk vil også kunne bidra til et målrettet inngrep, og dermed redusere antall reoperasjoner. Videre er det viktig med god kartlegging av eventuelle lymfeknutemetastaser før planlegging av kirurgisk behandling, for om mulig å unngå operasjon i flere seanser. For pasienten er det viktig at diagnosen avklares ved færrest mulig undersøkelser. 

Metode: Retningslinjer for utredning av thyreoidealesjoner som anvendes i Norge er blant annet Nasjonalt Handlingsprogram for skjoldbruskkjertelkreft, Europeiske og Amerikanske retningslinjer fra henholdsvis European (ETA) og American (ATA) Thyroid Association.

Dagens ultralydapparater er høysensitive, og dedikert ultralydlege kan opparbeide seg god erfaring for diagnostikk av thyreoidea og hals-lymfeknuter. Ved sikker knutestruma og ved normale lymfeknuter på halen er det da ikke nødvendig med FNB.

Tverrfaglig samarbeid med kirurgen i relasjon til undersøkelsen (vegg i vegg) styrker vurderingen.

Der det er nødvendig med FNB øker sensitiviteten i diagnostikken ved samtidig cytologscreener eller cytopatolog tilstede for vurdering av representativiteten av prøvemateriale.  

Beskrivelse av thyreoidealeasjoner bør inneholde tumors form, størrelse, eccogenisitet, vaskularisering, mikro/makrokalk, relasjon til omgivelsene og om det er mistanke om intrathoracal komponent. ACR TIRADS kan med fordel benyttes. En god beskrivelse og avbildning gjør vurdering av nødvendig kirurgisk omfang lettere.

Alle halsfelt undersøkes med tanke på patologisk utseende lymfeknuter. Det beskrives hvilke(n) region disse er beliggende i, samt relasjon til karene. Dette øker peroperativ treffsikkerhet ved halsdisseksjon. Lymfeknutene beskrives også med form, størrelse, vaskularisering, forkalkninger.

Ved cancer thyreoidea kontroller vurderes og beskrives thyreoideasengen og alle regionale halsfelt.

Konklusjon: Tverrfaglig samarbeid ved trippeldiagnostikk under utredning av lesjoner i thyreodiea er avgjørende. Det er viktig med detaljert beskrivelse av tumor thyreodiea og lymfeknuter samt at cytolopatolog eller dedikert cytologscreener er tilstede under prøvetakingen for vurdering av representativitet. Dette øker presisjonen i utredningen, reduserer behov for gjentatte prøvetakinger, avklarerer bedre hvilke pasienter som kan observeres med kontroll og fasiliteter nøyaktig kirurgisk behandling i større grad.

Velkommen!

Med hilsen Else Marie Opsahl