Norsk radiologisk forening

Fag- og utdanningsstoff fra Noraforum

Høstmøte 2021: Beinmargen hos barn og ungdom

Lil-Sofie Ording Müller, overlege, PhD, OUS, RH holder foredrag under Radiologisk Høstmøte 2021.
Audun Berstad
19. oktober 2021
bilde av Lil-Sofie
Lil-Sofie Ording Müller, overlege, PhD, Rikshospitalet, OUS

Tittel: Beinmargen hos barn og ungdom, gammel og ny viten

Sesjon: Barn, torsdag 28. oktober kl 1030-1200

Moderator: Ann Nystedt, Arendal SH

Rom: Agora 1+2

Benmargen hos barn er under stadig endring, fra å være helt cellerik ved fødsel til å gradvis omdannes til gul benmarg. I tillegg er skjelettet i vekst. Barns skjelett har en annen struktur enn hos voksne, det er mykere og har en annen blodforsyning. Alt dette påvirker hvordan benmargen fremstår på MR:

Tolkning av MR bilder av benmargen hos barn kan være vanskelig og funn som hos voksne ville vært tolket som patologi kan være normalfunn hos barn. I tillegg kan normalfunn og patologiske funn ko-eksistere.

Denne forelesningen vil belyse problemer  -og forslag til løsninger- på hvordan man skal tolke og følge opp benmargsfunn på MR hos barn.