Norsk radiologisk forening

Fag- og utdanningsstoff fra Noraforum

Kasuistikker med quiz under Høstmøte 2022

For tredje gang arrangerer Forening for unge radiologer (Furad) en sesjon med kasuistikker med quiz på Høstmøte. Vi inviterer alle LIS-leger i radiologi til å sende inn kasus som skal deretter presenteres for publikum torsdag 27. oktober.
Audun Berstad
bilde av vinner
Vinner 2021, Eirik Opedal Kollboth får diplom av Viktoria Pozdniakova, FuRad

Hver kasus skal inneholde 2-3 bilder/bildeserier samt 3 spørsmål relatert til kasuistikken, eksempel 1, eksempel 2. Kasuset skal representere noe som kan være relevant for LIS-leger, og det skal være lav terskel for å sende inn kasuistikk. :)

Høstmøtets Quiz-sesjon er en god mulighet for unge radiologer til å presentere foran publikum i trygge omgivelser. De som blir plukket ut til å presentere, deltar gratis på Høstmøtet den aktuelle dagen. Furad kan bidra med råd vedrørende presentasjonen.
Har du et spennende kasus, eller vet om en god kollega, som kan tenke seg til å delta? Send dine kasus eller spørsmål til eirik.rebnord {at} gmail.com. Frist 10. september 2022.

Hilsen,
Styret i Furad v/

Eirik Wilberg Rebnord

PhD, lege i spesialisering

Klinikk for Radiologi og Nukleærmedisin, Ullevål

Oslo Universitetssykehus