Høstmøte 2021: Harmonisering av PET-studier

Henning Langen Stokmo, LIS-lege og ph.d.-kandidat, spesialist i Nukleærmedisin, Drammen sykehus, Vestre Viken HF og Oslo universitetssykehus holder foredrag under Radiologisk Høstmøte 2021.
bilde av Henning
Henning Stokmo, Drammen sykehus og UiO

Tittel: ComBat: En metode for harmonisering av multisenter-radiomicsstudier med PET – etablering av stabile prediksjonsmodeller
Sesjon: Nukleærmedisin, fredag 29. oktober kl 11-1230
Moderator: Mona Elisabeth Revheim, OUS
Rom: Agora 3, Clarion Hotel, Oslo

Flere studier har demonstrert at radiomicsparametere er sensitive for PET/CT akkvirerings- og rekonstruksjonsparametere. Dette fører til at en radiomicsmodell laget fra data for en, ikke direkte kan brukes på data fra en annen PET-scanner. Dette hindrer samling av data fra flere PET-scannere og/eller fra flere sentre (senter-effekt). Mange radiomicsstudier med PET har i tillegg få pasienter i forhold til antall radiomics parametre (curse of dimensionality), og har dermed for dårlig kontroll av type 1-feil (falske positive). For å bøte på dette trengs flere større multisenterstudier for validering av radiomicsmodeller. Dette fører til begrensninger i disseminering av modellene og overføring til klinisk praksis.

For 15 – 20 år siden støtte genetikkfeltet på et lignende problem – batcheffekten, hvor batch refererer til innstillingene for hvordan data blir akkvirert. I 2007 ble ComBat-metoden lansert for å korrigere for denne effekten. Metoden er basert på et empirisk bayesiansk rammeverk, og er robust for små utvalg med ekstremverdier.

Tilsvarende kan batch referere til akkvirerings- og rekonstruksjonsparametere, eller sentereffekten i radiomics. I 2018 publiserte Orlhac et al. en artikkel hvor de så på muligheten for å bruke ComBat-metoden for å korrigere for denne senter-effekten i multisenterstudier med PET. Dette gjøres ved å estimere den additive- og multiplikative effekten per senter på parameternivå uten å måtte ty til fantommålinger på scannernivå. De validerte metoden på friskt levervev og maligne brysttumores. Metoden kan korrigere med- eller uten kovariater. I ettertid har metoden også blitt benyttet for radiomicsparametere både fra CT- og MR-bilder.

Velkommen!

Dr. Stokmo er i tillegg daglig leder ved forskningsregister for PET/CT i Vestre Viken HF.