Høstmøte 2021: Teksturanalyse ved endometriecancer

Sigmund Ytre-Hauge, overlege PhD, Volda Sjukehus, Helse Møre og Romsdal, holder foredrag på Radiologisk Høstmøte i år.
Bilde av Ytre-Hauge
Sigmund Ytre-Hauge, overlege PhD, Volda Sjukehus

Tittel: Teksturanalyse ved endometriecancer

Sesjon: Abdomen. Høstmøte onsdag 27. oktober kl 1600-1720

Moderator: Ida Björk, OUS

Rom: Agora 2, Clarion Hotel Oslo

Radiologisk forsking er i aukande grad prega av kvantitativ tilnærming. Strukturert, computer-assistert masseanalyse av radiologiske bildedata er gitt termen ‘radiomics’, og teksturanalyse er eit viktig element i denne sjangeren. Vår forskingsgruppe har eksplorert MR- og CT-teksturanalyse ved endometriecancer, den hyppigaste gynekologiske kreftformen i vestlege land. I foredraget blir det gitt ei kort innføring i teksturanalyse på generell basis, oppsummering av metode og funn i våre studier, samt ei drøfting av viktige dilemma vedrørande metode og resultatfortolkning i denne typen forsking.

Figur 1: MR- og CT-teksturanalyse av endometriecancer med filtrasjon-histogram-metodikk. (SSF=spatial scale filter: fine (2 mm), medium (3-5 mm), coarse texture (6 mm))

bilde av analyse