Norsk radiologisk forening

Foreningsstoff fra Noraforum

Æresmedlem 2020: Anne Negård

Styret i Norafo har, i samarbeid med Radforsk, funnet at Anne Negård kvalifiserer som æresmedlem i vår forening på grunnlag av vesentlige bidrag til norsk radiologi.
Audun Berstad
6. oktober 2020
Anne Negård

Professor og radiolog Anne Negård er oppvokst i Steinkjer og studerte medisin i Oslo der hun ble can. Med. i 1989. Hun tok PhD-grad ved samme institusjon i 2008 med avhandlingen «Magnetic resonance imaging of the small bowel in Crohn’s disease»

Forskning

  • Hennes forskning har vært konsentrert om gastrointestinal bildedanning med fokus på MR av inflammatorisk tarmsykdom og primær skleroserende cholangitt. Hun har publisert vesentlige forskningsbidrag på disse feltene og forbedret MR-teknikken.

  • Hennes virke som overlege, førsteamanuensis og nå Professor har vært ved Ahus fra år 2000 hvor hun og andre har opparbeidet en imponerende forskningsaktivitet med flere PhD-kandidater, samt undervisning av medisinerstudenter. Miljøet har opprettet egen forskningsgruppe; Ahus Gastrointestinal Radiology Research Group.  Anne er dessuten fagfellevurderer i flere tidsskrifter.

  • Hun har til sammen publisert ca 36 artikler som første eller medforfatter og disse er referert over 650 ganger i internasjonal og nasjonal vitenskapelig litteratur.

Administrasjon

  • Dr. Negård var med i gruppen som startet opp Radforsk som egen institusjon. Hun har også vært aktiv som leder og nestleder i Norsk Forening for Abdominal Radiologi (NFAR), sekretær for vitenskapelige saker og styremedlem i Norafo og medlem i utvalget for legeforeningens utdanningsfond. Hun har vært ansatt som seniorrådgiver i Helsedirektoratet.  Hun var kursleder for obligatorisk kurs i LIS-utdannelsen i abdominal radiologi og har ledet workshops, og er for tiden fakultetsmedlem og norsk representant i European Society of Gastrointestinal Radiology (ESGAR).