Foreningsstoff

31. desember 2023

Generalforsamling og årsberetning 2023

Årets generalforsamling ble gjennomført under Høstmøtet på Radisson Blu Scandinavia, torsdag 26. okt. Se lenker lenger nede for referat fra generalforsamlingen og årsberetning. Avtroppende styremedlemmer radiolog Helga Brøgger og LIS Andrea L. Bjerknes (ikke til stede) ble takket av. Nye styremedlemmer er Mardin Jacob og Mathias Kanold, begge LIS.
22. november 2023

Etterutdanning for legespesialister i radiologi, forslag til utkast.

Kjære medlemmer i Norsk radiologisk forening! Arbeidsgruppen for etterutdanning av legespesialister i radiologi har utformet et utkast til retningslinjer for etterutdanning av legespesialister.
07. oktober 2023

Høstmøte 2023: Overlege og førsteamanuensis Trond Mogens Aaløkken utnevnes til æresmedlem

Trond Mogens Aaløkken, PhD, overlege ved Rikshospitalet, thoraxradiolog og forsker/ førsteamanuensis, utnevnes til æresmedlem i Norsk Radiologisk forening og holder foredrag på Radiologisk høstmøte onsdag 25. oktober. Tittel på æresforedrag: Er røntgenstråler farlige ?
05. oktober 2023

Generalforsamling 2023

Velkommen til Generalforsamling i Norsk Radiologisk Forening Torsdag 26. oktober kl. 13-14. Radisson Blu Scandinavia Hotel Oslo.
29. september 2023

Høstmøte 2023: Overlege og førsteamanuensis Solveig Roth Hoff vert utnemnt til æresmedlem

Radiolog , seksjonsoverlege og førsteamanuensis Solveig Roth Hoff, PhD, ved radiologisk avdeling Ålesund og Volda, Helse Møre og Romsdal, og Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk NTNU, vert utnemnt til æresmedlem i Norsk Radiologisk Forening og held foredrag på Radiologisk Høstmøte 2023 onsdag 25. oktober. Tittel på æresforedraget; Korleis kan vi legge til rette for god læring?
18. september 2023

Ukrainas Forening for Muskel- og Skjelettradiologi etableres med norsk støtte

Ukraine Society of Musculoskeletal Radiology (USMSR) ble opprettet under European Society of Musculoskeletal Radiology (ESSR) sin konferanse i Bilbao i juni i år.
15. november 2022

Æresmedlemmer 2022: Morken og Hellund

Æresmedlemskap går i å til to radiologer som begge brenner for, og har gjort en stor innsats for spesialistutdanningen i radiologi gjennom flere år.
30. august 2022

Høstmøte 2022: Prof. Jonn Terje Geitung utnevnes til æresmedlem

Jonn Terje Geitung, radiolog og professor II, Ahus, og klinikk for indremedisin og lab fag, UiO, utnevnes til æresmedlem og holder åpningsforedrag på Radiologisk Høstmøte 2022. Tittel på foredraget: «Prostata, livets organ, eller bare til besvær for gamle men?»
19. april 2022

Høstmøte 2022: Ingvard Wilhelmsen

Professor emeritus Ingvard Wilhelmsen ved Universitetet i Bergen er spesialist i indremedisin og psykiatri, holder åpningsforedrag på Radiologisk Høstmøte 2022. Tittel: Livet er et usikkert prosjekt. Om våre holdninger til grubling og bekymring, usikkerhet og risiko, liv og død

Side 1 av 3