Foreningsstoff fra Noraforum

29. september 2023

Høstmøte 2023: Overlege og førsteamanuensis Solveig Roth Hoff vert utnemnt til æresmedlem

Radiolog , seksjonsoverlege og førsteamanuensis Solveig Roth Hoff, PhD, ved radiologisk avdeling Ålesund og Volda, Helse Møre og Romsdal, og Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk NTNU, vert utnemnt til æresmedlem i Norsk Radiologisk Forening og held foredrag på Radiologisk Høstmøte 2023 onsdag 25. oktober. Tittel på æresforedraget; Korleis kan vi legge til rette for god læring?
18. september 2023

Ukrainas Forening for Muskel- og Skjelettradiologi etableres med norsk støtte

Ukraine Society of Musculoskeletal Radiology (USMSR) ble opprettet under European Society of Musculoskeletal Radiology (ESSR) sin konferanse i Bilbao i juni i år.
15. november 2022

Æresmedlemmer 2022: Morken og Hellund

Æresmedlemskap går i å til to radiologer som begge brenner for, og har gjort en stor innsats for spesialistutdanningen i radiologi gjennom flere år.
30. august 2022

Høstmøte 2022: Prof. Jonn Terje Geitung utnevnes til æresmedlem

Jonn Terje Geitung, radiolog og professor II, Ahus, og klinikk for indremedisin og lab fag, UiO, utnevnes til æresmedlem og holder åpningsforedrag på Radiologisk Høstmøte 2022. Tittel på foredraget: «Prostata, livets organ, eller bare til besvær for gamle men?»
19. april 2022

Høstmøte 2022: Ingvard Wilhelmsen

Professor emeritus Ingvard Wilhelmsen ved Universitetet i Bergen er spesialist i indremedisin og psykiatri, holder åpningsforedrag på Radiologisk Høstmøte 2022. Tittel: Livet er et usikkert prosjekt. Om våre holdninger til grubling og bekymring, usikkerhet og risiko, liv og død
11. november 2021

Sakkyndig radiolog

Ønsker du oppgaver som sakkyndig radiolog?
26. oktober 2021

Heidi Eggesbø Æresmedlem 2021

Heidi Eggesbø, overlege og professor II, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, OUS og UiO, utnevnes til æresmedlem og holder åpningsforedrag på Radiologisk Høstmøte 2021. Tittel på foredraget: «Tre funn du ikke bør overse på CT bihuler»
10. september 2021

Generalforsamling 2022

Velkommen til generalforsamling i Norsk radiologisk forening under Høstmøte 2022 Torsdag 27. oktober kl 13.00-14.00, Clarion Hotel Oslo, Rom: Agora 2
17. august 2021

Kjell Arne Kvistad Æresmedlem 2021

Styret i Norafo har besluttet at Kjell Arne Kvistad, f.1960, tildeles æresmedlemsskap i Norsk Radiologisk Forening på grunnlag av vesentlige bidrag til norsk radiologi. Diplom vil bli utdelt under Høstmøte 2021, der Kvistad vil holde foredraget “Hvordan skal radiologen håndtere tilfeldige hjernefunn?”.

Side 1 av 3