Norsk radiologisk forening

Foreningsstoff fra Noraforum

Høstmøte 2022: Ingvard Wilhelmsen

19. april 2022
Professor emeritus Ingvard Wilhelmsen ved Universitetet i Bergen er spesialist i indremedisin og psykiatri, holder åpningsforedrag på Radiologisk Høstmøte 2022. Tittel: Livet er et usikkert prosjekt. Om våre holdninger til grubling og bekymring, usikkerhet og risiko, liv og død

Sakkyndig radiolog

11. november 2021
Ønsker du oppgaver som sakkyndig radiolog?

Heidi Eggesbø Æresmedlem 2021

26. oktober 2021
Heidi Eggesbø, overlege og professor II, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, OUS og UiO, utnevnes til æresmedlem og holder åpningsforedrag på Radiologisk Høstmøte 2021. Tittel på foredraget: «Tre funn du ikke bør overse på CT bihuler»

Generalforsamling 2022

10. september 2021
Velkommen til generalforsamling i Norsk radiologisk forening under Høstmøte 2022 Torsdag 27. oktober kl 13.00-14.00, Clarion Hotel Oslo, Rom: Agora 2

Kjell Arne Kvistad Æresmedlem 2021

17. august 2021
Styret i Norafo har besluttet at Kjell Arne Kvistad, f.1960, tildeles æresmedlemsskap i Norsk Radiologisk Forening på grunnlag av vesentlige bidrag til norsk radiologi. Diplom vil bli utdelt under Høstmøte 2021, der Kvistad vil holde foredraget “Hvordan skal radiologen håndtere tilfeldige hjernefunn?”.

Årskontingent 2021

01. desember 2020
Fastsatt kontingent til NoRaFo er uendret i 2021 i forhold til 2020. Medlemmer kr. 350,- og assosierte medlemmer kr. 250,- årlig. Pengene går til å drifte foreningen, arrangere høstmøte, styremøter, støtte til underforeninger, betale kontingent til NSR og ESR for alle medlemmer så de får tilgang til tidsskriftene fra ACTA Radiologica (skandinavisk radiologisk tidsskrift) og European Radiology. Utfakturering av kontingent skjer i løpet av januar/februar 2021 innarbeidet i Legeforeningens kontingent for 1. halvår.

Æresmedlem 2020: Anne Negård

06. oktober 2020
Styret i Norafo har, i samarbeid med Radforsk, funnet at Anne Negård kvalifiserer som æresmedlem i vår forening på grunnlag av vesentlige bidrag til norsk radiologi.

Generalforsamling 2020

23. juni 2020

GE Healthcare ble beste utstiller ved Høstmøte 2019

05. desember 2019
GE Healthcare vant igjen pris for beste utstiller under Høstmøte 2019. De vant også i 2018! Vinneren ble kåret av deltagerne.

Side 1 av 3