Æresmedlemmer 2022: Morken og Hellund

Æresmedlemskap går i å til to radiologer som begge brenner for, og har gjort en stor innsats for spesialistutdanningen i radiologi gjennom flere år.
bilde av Morken og Hellund
Dr. Marit Morken og Johan Castberg Hellund

Dr. Marit Morken startet på medisin i Bergen høsten 1990, flyttet til Trondheim for å ta andre avdeling, også kalt «klinikken», og gikk der 93-96. Ble cand med i Trondheim 1996. Etter studiene gikk turen til Hamar sykehus og i Alvdal/Folldal/Klæbu kommuner og hun ble ferdig med turnustjenesten høsten 98.

Ferden gikk tilbake til Trondheim der hun jobbet på kirurgisk og ortopedisk legevakt og fikk nyttige erfaringer for videre legevirksomhet.

Startet som LIS-lege på radiologisk avdeling på St. Olavs i august 1999.

Konstituert som overlege på karintervensjon fra høsten 2002 og ble ferdig spesialist i radiologi i 2004.

Hovedvekten har vært på intervensjons- og urologisk intervensjon de neste årene. Fra 2018 har hun jobbet ved ortopediseksjon.

Hun fattet tidlig interesse for spesialitetsutdanningen, og ble leder i sykehusets utdanningsutvalg fra 2004 til 2011. Deretter ble hun ansatt som seksjonsoverlege fra 2016 til 2021, deretter avdelingssjef for LIS-leger fra 2021 og til dags dato. Hun jobber nå såkalt «50-50% administrasjon og klinikk», men det er mye mer administrasjon enn det, og hun går fortsatt generell bakvakt.

Hun startet i januar 2011, og var leder i spesialitetskomiteen for radiologiutdanningen fram til 2015. Hun var nestleder i perioden 2015-19 med Tor Egge som leder, så igjen leder i komiteen da han gikk av i 2019 til dags dato. Hun har gjort et imponerende arbeid med å besøke og godkjenne radiologiske avdelinger rundt omkring i landet. Arbeidet har hatt stor betydning for godkjenning av utdanningsinstitusjoner og generell forbedring av forholdene for LIS-leger.

Dr. Johan Castberg Hellund er cand med fra UIO 1995. Han tok tidlig på seg ansvar, og var medlem og leder medisinerstudentforeningen under det meste av studietiden.

Etter turnustjenesten var han assistentlege Radiologisk avdeling Ullevål Sykehus og ble spesialist i radiologi 2006.

Har vært leder for seksjon for muskel-skjelettradiologi, Ullevål, OUS 2006 til dags dato.

Fattet interesse for forskning og var klinisk stipendiat Radiologi UiO i perioden 1998-2005. Tok doktorgrad februar 2010 med tittelen «Slow flow sensitive MRI- Experiences with MRI-assisted visualization of flow and the use of secretin in the pancreaticobiliary tract». Prof. Jonn Terje Geitung, også æresmedlem i år, var veileder sammen med Kjell Inge Gjesdal og Nils Einar Kløw.

Norafo har først og fremst lagt merke til Hellunds brennende interessert i spesialistutdanningen og har vært leder for LIS-seksjonen ved samme avdeling i en årrekke.

Han har vært med å utvikle ulike digitale læringsverktøy i radiologi, slik som «MedArk» og presenterte dette, samt andre forskingsprosjekter på RSNA og ECR.

Etablert første Mobilt røntgen til sykehjem 2004-05 med bl.a. Professor Frode Lærum og medarbeidere fra OUS.

Hellund etablerte landets første tjeneste med beskrivende radiografer i Norge 2009-11. To slike utdannede radiografer er fortsatt i aktiv tjeneste ved Legevakten Oslo.

En grunnleggere av Norsk forening for muskel- og skjelettradiologi (NFMSR) 2012 sammen med bl.a. Roar Pedersen. Han har senere hatt funksjoner som nestleder og senere leder av NFMSR.

22 artikkel oppføringer i Pubmed – siste 2022 hvorav 4 som hovedforfatter. Johan var faglig medarbeider i læreboken «Sykdomslære» 4. utgave, 2021 og utformet ett kapittel i lærebok «Håndkirurgi», 2. utgave som kom ut i 2021.

Hellund har vært medlem i Spesialitetskomiteen i Radiologi fra 2008 og har vært med å arrangere og lede en rekke obligatoriske kurs i spesialistutdanningen samt et stor antall andre undervisningsoppdrag.

Styret i Norafo har funnet at begge radiologer kvalifiserer som æresmedlem 2022 i vår forening på grunnlag av vesentlige bidrag innen radiologi. Vi gratulerer!