Norsk radiologisk forening

Foreningsstoff fra Noraforum

Årskontingent 2021

Fastsatt kontingent til NoRaFo er uendret i 2021 i forhold til 2020.
Medlemmer kr. 350,- og assosierte medlemmer kr. 250,- årlig.

Pengene går til å drifte foreningen, arrangere høstmøte, styremøter, støtte til underforeninger, betale kontingent til NSR og ESR for alle medlemmer så de får tilgang til tidsskriftene fra ACTA Radiologica (skandinavisk radiologisk tidsskrift) og European Radiology.

Utfakturering av kontingent skjer i løpet av januar/februar 2021 innarbeidet i Legeforeningens kontingent for 1. halvår.
Audun Berstad
1. desember 2020