Norsk radiologisk forening

Foreningsstoff fra Noraforum

Beskrivende radiografer

Norsk radiologisk forenings standpunkt er at det er leger som har den omfattende fagkompetansen som tolkning av bildediagnostikk krever. Styret mener at denne oppgaven ikke bør overlates til yrkesgrupper som mangler denne medisinskfaglige tyngden. Vi oppfordrer derfor våre medlemmer til ikke å delta som mentorer i videreutdanning av beskrivende radiografer.
Av styret i Norsk radiologisk forening
6. februar 2016

Høsten 2016 er det planlagt oppstart av videreutdanningen «Beskrivende radiografi»[1], et samarbeid mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Gjøvik. Videreutdanningen er et deltidsstudium på 45 studiepoeng, ment å gå over 1,5 år og har som formål å utdanne radiografer slik at de egenhendig skal kunne beskrive skjelettrøntgenundersøkelser.

Forutsetning for opptak til videreutdanningen, er treårig radiografutdannelse og minst to års relevant yrkeserfaring. Videre må studenten ha et ansettelsesforhold ved privat eller offentlig bildediagnostisk avdeling, hvor avdelingen både skal frigjøre    30 % av arbeidsuken til praksis i utdanningsperioden samt stille med en dedikert mentor [2]. Sistnevnte skal være en radiolog.

Norsk radiologisk forening støtter ikke den formen for vertikal jobbglidning som videreutdanningen legger opp til og oppfordrer sine medlemmer til å avstå fra mentorvirksomhet rettet mot beskrivende radiografer. Selv enklere skjelettundersøkelser er en del av vårt fag, og enhver lege i spesialisering i radiologi skal opparbeide seg nødvendig kunnskap også på dette feltet. Denne kunnskapen tilegner de seg hovedsakelig gjennom å tolke store volum av undersøkelser og gjennom konstruktiv tilbakemelding fra leger med mer erfaring enn dem selv. Det blir derfor en prioritering, hvor det viktigste er å gi fremtidige radiologer en solid utdanning, fremfor å etterkomme en annen yrkesgruppes ønske om profesjonsmessig avansement. Tross alt er det radiologene, med den brede medisinskfaglige bakgrunnen, som må være bærebjelken i bildediagnostikken i all fremtid. Norsk radiologisk forening mener således at tolkning av bildediagnostiske undersøkelser skal gjøres av leger og oppfordrer våre medlemmer til å drive mentorvirksomhet rettet mot leger og ikke mot teknisk personell.


[1] http://www.radiograf.no/nyheter/Sider/Videreutdanning-i-beskrivende-radiografi.aspx

[2] http://radiografi.net/