Norsk radiologisk forening

Foreningsstoff fra Noraforum

GE Healthcare ble beste utstiller

GE Healthcare vant igjen pris for beste utstiller under Høstmøte 2019. De vant også i 2018! Vinneren ble kåret av deltagerne.
5. desember 2019
Anders Gunby fra GE får her overrekt diplom av Viktoria Podznyakova fra Høstmøtekomiteen og Norafos styre.

Anders Gunby fra GE får her overrekt diplom av Viktoria Podznyakova fra Høstmøtekomiteen og Norafo sitt styre.