Generalforsamling 2022

Velkommen til generalforsamling i Norsk radiologisk forening under Høstmøte 2022

Torsdag 27. oktober kl 13.00-14.00, Clarion Hotel Oslo, Rom: Agora 2
foto Colourbox
Foto: Colourbox

Saksliste

1. Styreleder ønsker velkommen

2.  Valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

3.  Godkjenning av innkallingen

4.  Æresmedlem

5.  Minnemarkering

6. Presentasjon av ny logo

7.  Styrets årsberetning

8.  Regnskap og budsjett

9.  Forslag til vedtektsendringer

10.  Valg 

    a) Styret

    b) Fagkomite for Ødegaard og Frimann-Dahls fond

    c) Valgkomite

11. Rapport fra foreningens utvalg

12. Påskjønnelser/takk