Norsk radiologisk forening

Foreningsstoff fra Noraforum

Heidi Eggesbø Æresmedlem 2021

Heidi Eggesbø, overlege og professor II, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, OUS og UiO, utnevnes til æresmedlem og holder åpningsforedrag på Radiologisk Høstmøte 2021.
Tittel på foredraget: «Tre funn du ikke bør overse på CT bihuler»
Audun Berstad
26. oktober 2021
bilde av Heidi
Dr. Heidi Beate Eggesbø, radiolog og professor II, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, OUS og UiO

Tittel på foredraget: «Tre funn du ikke bør overse på CT bihuler»

Sesjon: Åpning, onsdag 27. oktober kl 10-1130

Moderator: Audun Berstad, OUS

Rom: Agora 1+2, Clarion Hotel Oslo

Heidi Beate Eggesbø er radiolog ved Ullevål, Oslo Universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo. Hun ble cand. med. ved i 1988 og tok graden Dr. med. ved samme institusjon i 2003 med avhandlingen “CT and MR imaging of the paranasal sinuses in patients with cystic fibrosis”.

Hennes forskning har fokus på ØNH-, og da spesielt CT av bihuler/luftveier, men også en rekke andre felt. Hun har vært leder av avdeling for forskning- og utvikling i Klinikk for Radiologi og Nukleærmedisin (KRN), OUS i en årrekke og har, sammen med andre, opparbeidet en imponerende forskningsaktivitet med publisering i fagfellevurderte tidsskrifter. Dr. Eggesbø har veiledet flere PhD-, mastergradsstudenter og medisinstudenter i deres hovedoppgaver og er en flittig foredragsholder i inn- og utland.

Hun har vært fagfellevurderer i en rekke tidsskrifter.

Innen administrasjon har hun sittet i styret i Norafo og hatt ulike verv i European Society for Head and Neck Radiology (ESHNR). Hun var president for ESHR-kongressen da den ble arrangert i Oslo i 2007. Innen European Society of Radiology (ESR) har planlagt ØNH-programmet for European Congress of Radiology i Wien, Europas største radiologikonferanse, og laget eksamensoppgaver og vært eksaminator ved European Diploma in Radiology (EDiR), en sertifiserings-eksamen i radiologi i Europa. Slik sett har hun vært med på å vise fremme norsk radiologi i utlandet.

Styret i Norafo har, på grunnlag av ovennevnte aktiviteter, funnet at Dr. Eggesbø kvalifiserer som æresmedlem i vår forening på grunnlag av hennes vesentlige bidrag innen radiologi. Norafo gratulerer!

Abstrakt «Tre funn du ikke bør overse på CT bihuler»

Tre funn du ikke bør overse på CT bihuler er odontogen sinusitt, soppinfeksjon og maligne tilstander.

Alle tilstandene har karakteristiske funn på CT, som kan bidra til å stille riktig diagnose.

CT er «arbeidshesten» og skal alltid være primærundersøkelse for bihuler. Tennene i overkjeven skal alltid med i volumopptaket. Rekonstruksjonsalgoritme og snittykkelse er helt avgjørende for korrekt tolking.

Benalgoritme med ≤ 1 mm kan påvise odontogen sinusitt og bendestruksjon ved maligne tilstander.

Bløtvevsalgoritme med snittykkelse 3 mm fremhever mikroforkalkningene i en soppball (mycetoma), og viser høy attenuasjon i bihulene ved allergisk fungal sinusitt, og er avgjørende for å påvise invasiv soppinfeksjon.

Referanser:

Eggesbø HB (2006) Radiological imaging of inflammatory lesions in the nasal cavity and paranasal sinuses. Eur Radiol 16: 872-888.

Eggesbø HB (2011) Imaging rhinosinusitis. InTech.

Eggesbø HB (2012) Imaging of sinonasal tumours. Cancer Imaging 12: 136-152.

Eggesbø HB (2019) Imaging in sinonasal disorders. InTech.