Høstmøtets thorax-sesjon med besøk av professor Mathias Prokop

Thorax- sesjonen ved årets høstmøte hadde i år fornemt besøk av professor Mathias Prokop fra Nijmegen i Nederland.
Prokop og Haseem. Foto: Audun Berstad
Prokop og Haseem. Foto: Audun Berstad

Han er blant annet medlem av Fleischner society og har vært med å skrive de nyeste noduli utrednings algoritmer. Professor Prokop er et av førende radiologer i verdenen og har særlig fokus på CT thorax. Interessen for hans foredrag var derfor stor når han holdte sitt foredrag hvor emnet var «Evidence based nodule management». Han startet med aå konstatere at noduli utredningen i dag netopp ikke er kunnskapsbasert, men mere konsensus basert og har derfor sine begrensninger. Professor Prokop gikk igjennom de to mest brukte algoritmer i klinikken i dag; Fleischner kriterierne og British thoracic society (BTS) noduli utrednings algoritme. Foredraget var interaktivt hvor der var innbygget quiz spørsmål og professor Prokop fortalte også om hvordan volummålinger skal brukes til vurdering av noduli og hvilke typer software som finnes.

I siste del av thorax- sesjonen var emnet lungekreft screening, et emne som førsteamanuensis Haseem Ashraf fra AHUS/UiO holdte foredrag om. Han fortalte at han i 2012 holdte foredrag om samme emne til radiologisk årsmøte. Dengang var en stor amerikansk studie med over 50000 deltakere nettopp blitt publisert som viste at lungekreft screening med lavdosis CT kunne redusere lungekreft dødeligheten med 20%. Og siste år publiserte en nederlansk studie (NELSON studiet) med 16000 deltakere sine resultater og denne studie viste også effekt av lungekreft screening med 26% lungekreft reduksjon hos menn og helt opp til 60% hos kvinner. Vi har nå to store internasjonale studier som begge viser effekt av screening og på bakgrunn av dette planlegger man i flere europeiske lande nå implementering av lungekreft screening. Også i Norge planlegges et screenings pilot studie som skal kartlegge hvor mange som er egnet til screening og hvilke ressurser et nasjonalt screening program vil kreve.