Norsk radiologisk forening

Foreningsstoff fra Noraforum

Pris for beste frie foredrag under høstmøtet 2018

Viktoria Pozdniakova presenterte årets beste frie foredrag med tittelen "Hensiktsmessighet og enighet om bruk av bildediagnostikk blant røntgenleger i ulike land".
5. november 2018
Fotografi av Viktoria Pozdniakova
Fotografi av Viktoria Pozdniakova

Viktoria Pozdniakova, SUS, vant bestepris da syv utvalgte frie foredrag ble presentert ved årets Høstmøte onsdag 24. oktober. Tittelen var "Hensiktsmessighet og enighet om bruk av bildediagnostikk blant røntgenleger i ulike land". Bedømmelseskomiteen bestod av Prof. Karen Rosendahl, Bergen og Dr. Anselm Schulz, OUS, Ullevål. Studien høstet mange lovord fra komiteen; stor studie med mange kvaliteter. Viktoria er LIS i Stavanger og jobber 50% med forskning.

Nr. 2, «Runner up» var Sven Weum, UNN, Tromsø med studien «Ultralydveiledet sympatikusblokkade av a. radialis med botulinumtoksin ved Raynauds fenomen. Studien ble beskrevet som innovativ, men er en pilotstudie uten langstidsresultater foreløpig.

Så det er bare å starte med å forberede innlegg til frie foredrag til neste års Høstmøte som blir i uke 43, 23.-25. oktober, 2019. Høstmøtekomiteen må nok da finne et større auditorium enn i år.

Vi gratulerer!

Skrevet av Audun Berstad