Norsk radiologisk forening

Foreningsstoff fra Noraforum

Sakkyndig radiolog

Ønsker du oppgaver som sakkyndig radiolog?
Audun Berstad
11. november 2021

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) er sekretariat for fire nemnder: Pasientskadenemnda, Statens helsepersonellnemnd, Klagenemnda for behandling i utlandet og Apotekklagenemnda. I tillegg behandler vi klagesaker fra Helfo, Helsedirektoratet, Fylkesmannen, de regionale helseforetakene, Oslo universitetssykehus og Luftfartstilsynet.

Som sekretariat har vi ansvar for å forberede blant annet pasientskadesaker for behandling i nemnd. I dette arbeidet har vi i enkelte tilfeller behov for bistand fra sakkyndig helsepersonell. I tillegg til internt sakkyndige leger og tannleger i Helseklage, har vi også knyttet til oss eksterne sakkyndige i en rekke spesialiteter.

Vi har jevnlig behov for bistand fra ekstern sakkyndig lege med særskilt kompetanse innen radiologi (fortrinnsvis generell radiolog, bred basis er en fordel). For å sikre en faglig og geografisk uavhengighet blant de eksternt sakkyndige, ønsker vi leger fra hele landet. Under henvisning til Norsk radiologisk forening sin oversikt over fagmiljøet i Norge og objektive stilling i forhold til vår saksbehandling, tillater vi oss å rette en henvendelse om innspill til kandidater eller fremgangsmåte for å komme i kontakt med nye sakkyndige. Dersom det ønskelig, kommer vi gjerne og informerer om hvordan Helseklage arbeider.

Timesatsen er med virkning fra 01.01.2021 kroner 1085,- per time, jf salærforskriften.

På forhånd takk for hjelpen!

Med hilsen Per Erik Omdal

Interesserte kan kontakte Per Erik Omdal, avdelingsdirektør Fag og utvikling, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (epost: peom(at)helseklage.no)

Sentralbord: 22 99 36 30, direkte: 22 98 87 63, mobil: 474 63 836