Norsk radiologisk forening

Foreningsstoff fra Noraforum

Standpunkt om bruk av kunstig intelligens i radiologi

Norsk radiologisk forening har utarbeidet et policydokument om bruk av kunstig intelligens i radiologi.
19. oktober 2018

Teknologi basert på kunstig intelligens er på vei inn i helsevesenet, og særlig innen radiologien er det forventet å medføre store endringer. Teknologien har et betydelig potensiale, men må brukes rett. Norsk radiologisk forening har engasjert seg i problemstillingen. Resultatet er policydokumentet som nå er godkjent av styret og publiseres som foreningens standpunkt.