Ukrainas Forening for Muskel- og Skjelettradiologi etableres med norsk støtte

Ukraine Society of Musculoskeletal Radiology (USMSR) ble opprettet under European Society of Musculoskeletal Radiology (ESSR) sin konferanse i Bilbao i juni i år.
Volker Lapcynski (til venstre) sammen med Carlo Martinoli (ESSR president; nr fire fra høyre), Nataliia Nehria (USMSRs første president; nr tre fra høyre) og andre medlemmer ved etableringen av USMSR.

Gjennom foreningen ønsker man å styrke samarbeidet mellom de ukrainske og de andre europeiske muskel- og skjelettradiologimiljøene gjennom å fremme kunnskapsdeling og faglig utvikling. Foreningen vil også arbeide for å styrke forskning og utdanning innen fagfeltet, og for å fremme kvaliteten på helsetjenester som tilbys pasienter med muskel- og skjelettsykdommer. Samarbeid med andre nasjonale og internasjonale organisasjoner trekkes også frem som viktig.

Volker Lapczynski, tidligere nestleder og medgrunnlegger av Norsk forening for muskel- og skjelettradiologi, har vært en viktig bidragsyter i forbindelse med etableringen av USMSR. I tillegg har han hjulpet kolleger på flukt fra krigen i Ukraina med blant annet gratis ESSR medlemskap og konferansedeltagelse, samt gratis deltagelse på Larvik-kurset, noe som resulterte i at 70 ukrainske radiologer deltok på disse arrangementene.

Ukraine Society of Musculoskeletal Radiology har allerede 189 medlemmer. Link til nettsiden finner man her.

Styret i Norafo gratulerer og ønsker lykke til med det videre arbeidet.