Disputas: Anselm Schulz

Cand.med. Anselm Schulz ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Optimal Preoperative Examination of Colorectal Liver Metastases: Assessment of the diagnostic performance of CT, PET/CT, MRI and Intraoperative Ultrasound.
Anselm Schulz
Anselm Schulz

Kreft i tykktarmen sprer seg ofte til leveren. Spredning bestemmer ofte om kreften kan helbredes. Det er nå kommet flere nye behandlingsmetoder. Bare ved operativ fjerning av all spredning er det sjanse for langtidsoverlevelse eller helbredelse. Den beste behandlingen bestemmes på bakgrunn av bildeundersøkelser. All spredning til leveren må oppspores for å oppnå fullstendig fjerning. Fortsatt er man ikke sikker på hvilke bildeundersøkelser som er best.

Kontrastforsterket intraoperativ ultralyd (CE-IOUS) kan utføres under operasjonen når spredning til leveren fjernes. Vi undersøkte hvordan CE-IOUS påvirket operasjonen. Resultater fra CE-IOUS ble sammenlignet med utredning gjort før operasjonen, operative funn og den operasjonen som ble gjennomført. I en annen studie undersøkte vi hvilke av undersøkelsene før operasjonen som var best til å oppspore spredning: CT, MR med leverspesifikt kontrastmiddel og diffusjons sekvenser eller PET/CT. Det ble også undersøkt om en ny teknikk for PET/CT med pustestyring (rgPET/CT) kunne forbedre denne metoden. Alle studiene ble utført hos pasienter som hadde fått påvist spredning til leveren og som sannsynligvis kunne opereres.

Bruk av CE-IOUS endret valgene under operasjonen i 30% av tilfellene og det ble oppsporet ytterliggere 9,5% tilfeller av spredning. MR var best for å oppspore spredning uansett størrelse på svulsten. Sensitiviteten var 68% for CT, 90% for MR og 61% for PET/CT. Dersom svulsten var <10mm var sensitiviteten 16% for CT, 74% for MR og 9% for PET/CT. Kombinasjon av PET/CT og pustestyrt PET/CT ga signifikant bedre resultater enn hver teknikk for seg. Ut fra de utførte studiene kan det konkluderes at CE-IOUS kan optimalisere operasjonen og bør derfor utføres. MR er best for å oppspore spredning til leveren, spesielt også der svulstene er små. PET/CT med pustestyring kan forbedre oppsporing av spredning til leveren sammenlignet med standard PET/CT.

Informasjon

Tid og sted for prøveforelesning:  26. jan. 2017 10:15,  Rødt auditorium, Laboratoriebygningen (bygg 25), Ullevål sykehus, Oslo universitetssykehus.
Oppgitt emne: Imaging approaches for the work-up and follow-up of cystic pancreatic lesions.

Tid og sted for disputasen:  26. jan. 2017 13:15,  Rødt auditorium, Laboratoriebygningen (bygg 25), Ullevål sykehus, Oslo universitetssykehus.

 

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Dosent Timm Denecke, Institut für Radiologie, Charité, Berlin, Tyskland.
  • 2. opponent: Professor II Jon Arne Søreide, Avdeling for gastroenterologisk kirurgi, Stavanger universitetssykehus, Stavanger, Norge
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor II Per Kristian Hol, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Leder av disputas

Professor II Arne Sigmund Borthne, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor II Nils Einar Kløw, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo