Norsk radiologisk forening

Forskningsstoff fra Noraforum

Høstmøte 2021 frie foredrag

09. november 2021
Vinner av Frie foredrag 2021 under årets Høstmøte ble Anne-Mari Holte Flusund, NTNU og Molde sjukehus.

Høstmøte 2021: Kasuistikker med Quiz

07. oktober 2021
Sesjonen med kasuistikker torsdag 28. oktober 2021 ved Furad ble spennende med spørsmål i Kahoot

Høstmøte 2021: Frie foredrag

07. oktober 2021
Program for frie foredrag, Høstmøte torsdag 28. oktober kl 1410-1540 Moderator: Stein Magnus Aukland, overlege, Radiol. avd. Haukeland universitetssykhus. Professor, Klinisk Institutt, Universitetet i Bergen

Marie Spångberg-prisen 2021

07. juni 2021
Dr. Olga Therese Ousdal, LIS-lege ved radiologisk avdeling og forsker ved Haukeland Universitetssykehus er tildelt Marie Spångberg-prisen for 2021!

Forskningskurs i radiologi, 20.-22. oktober 2021

19. januar 2021
20.-22. oktober arrangerer Radforsk et nytt forskningskurs for kandidater i radiologi og nukleærmedisin. Kurset foregår ved St Olavs Hospital i samarbeid med NTNU, og vi har satt sammen et flott og interessant program.

Identity and role of the radiologist 2020

08. desember 2020
Radiologists undertake a wide variety of functions which have altered as technologies have evolved. The aim of this survey was to explore radiologists’ opinions concerning their role and identity in 2020.

Ny strategiplan for radiologisk forskning, 2020-25

03. november 2020
De siste årene har det internasjonalt vært en stor økning i forskningsaktiviteten omkring biomedisinske bildeteknikker, inkludert kunstig intelligens. Dette har radikalt endret praksis på våre radiologiske - og nukleærmedisinske avdelinger. Stategiplanen for radiologisk forskning er nå oppdatert og gjelder for 2020-2025.

PhD Ulrik Carling

30. oktober 2020
Radiolog Ulrik Carling disputerte 28.2.2020 ved Universitetet i Oslo. Avhandlingens tittel var "Image guided treatment of liver tumors – experimental MRgHIFU ablation and drug eluting embolic transarterial chemoembolization". Norafo gratulerer!

PhD Hans Kristian Bø

15. oktober 2020
Radiolog Hans Kristian Bø disputerte 17.10.2019 ved NTNU i Trondheim. Avhandlingens tittel var "Radiological considerations in 3D ultrasound guided diffuse low-grade glioma surgery". Norafo gratulerer!

Side 1 av 3