Norsk radiologisk forening

Forskningsstoff fra Noraforum

PhD Hans Kristian Bø

15. oktober 2020
Radiolog Hans Kristian Bø disputerte 17.10.2019 ved NTNU i Trondheim. Avhandlingens tittel var "Radiological considerations in 3D ultrasound guided diffuse low-grade glioma surgery". Norafo gratulerer!

Disputas: Anne Bethke

15. mars 2019
Anne Bethke ved institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): "Microvascular perfusion in STEMI patients in infarcted and remote myocardium: Angiographic and CMR findings". Disputasen finner sted 22. mars Ullevål sykehus.

NFIRs fond for forskning og etterutdanning

23. januar 2019
NFIR utvidet i 2017 mulighetene for å støtte sine medlemmer økonomisk. Også overleger kan nå søke. NFIR ønsker å støtte sine medlemmer i aktiviteter som forskning, kurs- og konferansedeltakelse, studiereiser og hospitering, og håper på mange gode søknader. Vi ønsker å bidra til fagelig vekst og utvikling gjennom denne nye ordningen.

Disputas: Geir André Ringstad

11. september 2018
Cand.med. Geir André Ringstad ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Imaging cerebrospinal fluid dynamics in idiopathic normal pressure hydrocephalus Disputasen finner sted 14. september på Rikshospitalet.

Norsk mammografiartikkel i Radiology Podcast

06. august 2018
En norsk studie om sammenhengen mellom brysttetthet og utfall i mammografi-screening er blant artiklene som er valgt ut i Radiology's podcast i August. Podcasten kan lastes ned gratis.

Disputas: Aida Kapic Lunder

12. juni 2018
Aida Kapic Lunder ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Magnetic Resonance Imaging of a population-based Cohort of Patients with Long-term Inflammatory Bowel disease». Disputasen finner sted 20. juni på Akerhsus universitetssykehus.

Disputas: Karoline Skogen

08. juni 2018
Cand.med. Karoline Skogen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Image Texture Analysis: Quantifying and Discriminating Brain Tumours Different Shades of Grey. Disputasen er torsdag 14. juni på Ullevål Sykehus.

Disputas: Anne Sofie F. Larsen

08. juni 2018
Cand.med. Anne Sofie F. Larsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Occupational radiation and additional registry outcomes in endovascular treatment of peripheral arterial disease. Disputasen er tirsdag 12. juni i Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen).

Pris for kvinnelige legers vitenskapelige innsats

23. februar 2018
Marie Spångberg-prisen er på kr 30 000. Prisen kan tildeles kvinnelige leger for den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkel i norsk eller internasjonalt tidsskrift. Artikler som ønskes vurdert for pristildeling sendes innen 1. mars 2018

Side 1 av 2