Norsk radiologisk forening

Forskningsstoff fra Noraforum

Marie Spångberg-prisen 2021

07. juni 2021
Dr. Olga Therese Ousdal, LIS-lege ved radiologisk avdeling og forsker ved Haukeland Universitetssykehus er tildelt Marie Spångberg-prisen for 2021!

Forskningskurs i radiologi, 20.-22. oktober 2021

19. januar 2021
20.-22. oktober arrangerer Radforsk et nytt forskningskurs for kandidater i radiologi og nukleærmedisin. Kurset foregår ved St Olavs Hospital i samarbeid med NTNU, og vi har satt sammen et flott og interessant program.

Identity and role of the radiologist 2020

08. desember 2020
Radiologists undertake a wide variety of functions which have altered as technologies have evolved. The aim of this survey was to explore radiologists’ opinions concerning their role and identity in 2020.

Ny strategiplan for radiologisk forskning, 2020-25

03. november 2020
De siste årene har det internasjonalt vært en stor økning i forskningsaktiviteten omkring biomedisinske bildeteknikker, inkludert kunstig intelligens. Dette har radikalt endret praksis på våre radiologiske - og nukleærmedisinske avdelinger. Stategiplanen for radiologisk forskning er nå oppdatert og gjelder for 2020-2025.

PhD Ulrik Carling

30. oktober 2020
Radiolog Ulrik Carling disputerte 28.2.2020 ved Universitetet i Oslo. Avhandlingens tittel var "Image guided treatment of liver tumors – experimental MRgHIFU ablation and drug eluting embolic transarterial chemoembolization". Norafo gratulerer!

PhD Hans Kristian Bø

15. oktober 2020
Radiolog Hans Kristian Bø disputerte 17.10.2019 ved NTNU i Trondheim. Avhandlingens tittel var "Radiological considerations in 3D ultrasound guided diffuse low-grade glioma surgery". Norafo gratulerer!

PhD Benedicte Falkenberg-Jensen

06. oktober 2020
Dårlig funksjon i øretrompeten kan føre til kronisk mellomøresykdom. Radiolog Benedicte Falkenberg-Jensen har vist hvordan øretrompeten kan fremstilles med CT og kontrastmiddel, og studert hvilke faktorer som påvirker sykdomsutvikling og behandlingsresultat. Disputasdato var 27. september 2019. Norafo gratulerer!

Disputas: Anne Bethke

15. mars 2019
Anne Bethke ved institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): "Microvascular perfusion in STEMI patients in infarcted and remote myocardium: Angiographic and CMR findings". Disputasen finner sted 22. mars Ullevål sykehus.

NFIRs fond for forskning og etterutdanning

23. januar 2019
NFIR utvidet i 2017 mulighetene for å støtte sine medlemmer økonomisk. Også overleger kan nå søke. NFIR ønsker å støtte sine medlemmer i aktiviteter som forskning, kurs- og konferansedeltakelse, studiereiser og hospitering, og håper på mange gode søknader. Vi ønsker å bidra til fagelig vekst og utvikling gjennom denne nye ordningen.

Side 1 av 3