Norsk radiologisk forening

Forskningsstoff fra Noraforum

Disputas: Karoline Skogen

Cand.med. Karoline Skogen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Image Texture Analysis: Quantifying and Discriminating Brain Tumours Different Shades of Grey. Disputasen er torsdag 14. juni på Ullevål Sykehus.
8. juni 2018

Sammendrag

Hjerne tumor er ofte en fatal diagnose for pasienter, spesielt de mest ondartede. Derfor er en rask riktig diagnose viktig for en optimal behandling. Radiologiske undersøkelser som CT og MR er helt nødvendig i akuttfasen for identifisering, stille en tentativ diagnose og preoperativ planlegging. Ved å heve sikkerheten av en tentativ diagnose før kirurgi gjør at pasienten kan få en bedre preoperativ behandling og planlegging.

I sin avhandling «Image Texture Analysis: Quantifying and Discriminating Brain Tumours Different Shades of Grey» har Karoline Skogen og medarbeidere brukt innovative metoder som analyserer data fra radiologiske bilde undersøkelser for å fremstille ytterligere informasjon fra bildene til de forskjellige hjerne tumorene. Slike metoder har en felles betegnelse, radiomics. En gren av radiomics som ble brukt i dette arbeidet heter tekstur analyse.

De fant at kvantifisering av teksturen i primære hjerne tumores kan differensiere de forskjellige gradene av tumorene. Tekstur analyse kan også påvise den aggressive og destruktive egenskapen til den mest ondartede hjerne tumoren i det omringende hjerne vevet som differensierer de fra metastasene som ikke infiltrerer tilstøtende hjerne vev.

Tid og sted:

Torsdag 14. juni: Grønt auditorium, Laboratoriebygningen (bygg 25) Ullevål Sykehus.

  • Prøveforelesning kl 10.15 over oppgitt emne: Neuroimaging in gliomas - value of different techniques in tumor grading and evaluation of treatment.
  • Disputas kl 13.15. 

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Docent Danielle van Westen, Lund Universitet, Sverige
  • Andreopponent: Professor II Christian André Helland, Universitetet i Bergen/Haukeland universitetssykehus HF, Norge
  • Komitéleder: Førsteamanuensis Mona-Elisabeth Rootwelt-Revheim, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor II John Berg-Johnsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Gruppeleder Andrés Server Alonso, Oslo universitetssykehus HF, Norge