Norsk radiologisk forening

Forskningsstoff fra Noraforum

Forskerkurs radiologi, 20.-22. oktober 2021

RADFORSK starter opp igjen med forskerkurs. Datoene er fastlagt til 20.-22. oktober 2021, og vil foregå i Trondheim, forhåpentligvis med fysisk oppmøte.
Audun Berstad
19. januar 2021

Kurset er hovedsakelig ment for radiologer og nukleærmedisinere i PhD-løp, men er åpent for flere. Kurset vil snarlig bli inkludert i emnekatalogen for PhD-kurs ved NTNU, hvor man kan få flere opplysninger.