Høstmøte 2022: Frie Foredrag

Program for frie foredrag, Høstmøte torsdag 27. oktober kl 1410-1540
Moderator: Stein Magnus Aukland, overlege, Radiol. avd. Haukeland universitetssykehus. Professor, Klinisk Institutt, Universitetet i Bergen

A. Artificial intelligence in mammographic screening: Retrospective analysis of 1254 breast cancer cases from a Norwegian population-based screening program. Henrik Wethe Koch, Stavanger Universitetssykehus

B. Varianter i COL11A1 er assosiert med risiko for hofteleddsdysplasi og sekundær artrose i HUNT-studien. Kaya Kvarme Jacobsen, Førde sykehus / Haukeland Universitetssykehus

C. Kombinasjon av de parametriske CT perfusjonskartene TTP og CoV i pasienter med akutt ischemisk hjerneslag uten storkarsokklusjon predikerer penumbra. Liv Jorunn Høllesli, Stavanger universitetssjukehus

D. Transitorisk Global Amnesi: 7T MR påviser flere hippocampale lesjoner sammenlignet med 1.5/3T MR. Runa G. Unsgård, St Olavs Hospital

E. Hvordan har bruken av MR endret seg ved innføringen av pakkeforløp for prostatakreft? Bjørn Hofmann, NTNU

F. One-phase Computed Tomography is sufficient for detecting Urothelial Cell Carcinoma. Kristina Flor Galtung, OUS, Aker sykehus / UiO

G. Unenhanced Computed Tomography is unnecessary for stone detection in hematuria workup. Kristina Flor Galtung, OUS, Aker sykehus / UiO

H. Rtg skjelettalder for estimering av slutthøyde. Kristian Kolnes, Volda sjukehus

I. Endovaskulær behandling av aneurismer i Vestre Viken 2013-2022. Lars Borgen, Drammen sykehus