Norsk radiologisk forening

Forskningsstoff fra Noraforum

Høstmøte 2022: "Call for abstracts"

Presentasjonen av forskning ved landets radiologiske og nukleærmedisinske avdelinger vil igjen få en fremskutt plass på årets Høstmøte, med presentasjon av frie foredrag som en fellessesjon torsdag 27. oktober kl 1410-1540,
Audun Berstad
19. april 2022
logo Radforsk

Beste presentasjon honoreres med kr. 5.000,- og Diplom. Vi oppfordrer alle avdelingsledere/forskningsansvarlige å legge forholdene til rette slik at flest mulig unge (og ikke fullt så unge) kan bidra med innlegg. Foredragene vil bli evaluert av en tilstedeværende bedømmelseskomité som vil legge følgende kriterier til grunn: Forskningsidé – design – gjennomføring og presentasjon. 
 
Abstraktet skal inneholde Tittel, Introduksjon, Metode, Resultater og Konklusjon, maks 250 ord, og være på norsk eller engelsk.
Foredragsholders navn, e-post-adresse og telefonnummer. Ingen bilder eller tabeller i abstraktet.

Se foreløpig program Radiologisk Høstmøte 2022.

Innsending til karen.rosendahl (at) unn.no,  innen 15. september 2022.