Høstmøte 2023: "Call for abstracts"

Presentasjonen av forskning ved landets radiologiske og nukleærmedisinske avdelinger vil igjen få en fremskutt plass på årets Høstmøte, med presentasjon av frie foredrag som en fellessesjon torsdag 26. oktober.
logo Radforsk

Beste presentasjon honoreres med kr. 5.000,- og Diplom. Vi oppfordrer alle avdelingsledere/forskningsansvarlige å legge forholdene til rette slik at flest mulig unge (og ikke fullt så unge) forskere og forskerspirer kan bidra med innlegg. Foredragene vil bli evaluert av en tilstedeværende bedømmelseskomité som vil legge følgende kriterier til grunn: Forskningsidé – design – gjennomføring og presentasjon. 
 
Abstraktet skal inneholde Tittel, Introduksjon, Metode, Resultater og Konklusjon, maks 250 ord, og være på norsk eller engelsk.
Foredragsholders navn, e-post-adresse og telefonnummer. Ingen bilder eller tabeller i abstraktet.

Innsending til karen.rosendahl@unn.no,  innen 1. oktober 2023.