Høstmøte 2021: Frie foredrag

Program for frie foredrag, Høstmøte torsdag 28. oktober kl 1410-1540
Moderator: Stein Magnus Aukland, overlege, Radiol. avd. Haukeland universitetssykhus. Professor, Klinisk Institutt, Universitetet i Bergen
  • A.  Preoperative 18F-FDG PET/computed tomography predicts survival following resection for colorectal liver metastases. Nadide Mutlukoca Stern, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, OUS, Rikshospitalet
  • B. [18F]FDG PET/CT in the prediction of overall survival in patients with gastroenteropancreatic neuroendocrine carcinomas. Henning Langen Stokmo, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, OUS og UiO
  • C. Lesion mapping of traumatic axonal injury on early clinical MRI after moderate and severe traumatic brain injury and associations with 12 months outcome. Anne-Mari Holte Flusund, NTNU og Molde sjukehus
  • D. Improved image quality for diagnostic purposes using deep learning image reconstruction in low-dose abdominal CT. Tormund Njølstad, Rad. avd., Haukeland
  • E. Dekompresjon med eller uten fiksasjon for degenerativ lumbal spondylolistese – en nasjonal randomisert studie fra NORDSTEN. Knut R H Algaard, Unilabs rtg., Oslo
  • F. Inter- og intraobserver enighet av radiologiske målinger som brukes rutinemessig i utredning av lumbal spinal stenose. Hasan Banitalebi, Bildediagnostisk avd. Ahus.
  • G. Kontrastmiddel protokoller ved CT thorax: En spørreundersøkelse. Mette Karen Henning. Fakultet for helsevitenskap, OsloMet og Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, OUS, Rikshospitalet
  • H. MR-baserte 2018 FIGO stadieinndelingsparametere gir godt interobservatørsamsvar og bedre prognostisering av livmorhalskreft. Kari S. Wagner-Larsen, Rad. avd., Haukeland
  • I. Pseudoaneurysm development: incidence and predisposing factors in a high-volume cardiovascular center. Hunor Sarkadi, Heart and Vascular Center, Semmelweis University, Budapest, Hungary
  • J. Correlation between MRI morphological response patterns and histopathological tumor regression after neoadjuvant endocrine therapy in locally advanced breast cancer: a randomized phase-II trial. Joana Reis, Bildediagnostisk avd. Ahus.

Les mer om Høstmøte 2021