Ny strategiplan for radiologisk forskning, 2020-25

De siste årene har det internasjonalt vært en stor økning i forskningsaktiviteten omkring biomedisinske bildeteknikker, inkludert kunstig intelligens. Dette har radikalt endret praksis på våre radiologiske - og nukleærmedisinske avdelinger. Stategiplanen for radiologisk forskning er nå oppdatert og gjelder for 2020-2025.
logo for Radforsk