Nytt om fotontellende CT fra Høstmøte 2022

Norsk forening for medisinsk fysikk ved Kirsten Bolstad hentet inn kunnskapsrike foredragsholdere fra Sverige angående den nye teknikken.
bilde av Kirsten
Moderator Kirsten Bolstad, medisinsk fysiker, på jobben

Interessen for foton-tellende CT (photon counting CT - PCCT) i radiologiske kretser har vært eksplosiv, blant annet for den utrolige detaljrikdommen i bildene.

Først ute, i fellessesjon fredag morgen var Anders Persson, MD, PhD som er professor ved universitet og direktør ved Medical Image Science and Visualization (CMIV) i Linköping. Han fortalte om utviklingen av teknologien fra starten. CMIV har vært teststed for en av prototypene som nå er på markedet. PCCT gir høyere kontrast-støy forhold, forbedret romlig oppløsning og bedre spektralanalyser i forhold til konvensjonell CT. Stråledose til pasient reduseres samtidig med at artefakter reduseres. Bruk av kontrastmidler kan reduseres og det blir økte muligheter for kvantitative målinger enn ved tidligere teknikker. PCCT teknologi har ingen elektronisk støy, noe som vil gi bedre bilder ved lavdoseprotokoller og innen pediatri. Persson viste til flere kliniske områder der protokoller er under utvikling med lovende resultater.

Etter pausen ble det mer fokus på detektorteknologien og fysikken bak PCCT ved Mats Danielsson, PhD, professor i fysikk og medisinsk avbildning fra Kungliga Tekniska Högskolan og vitenskapelig leder ved MedTechLabs ved Karolinska Instituttet, KTH i Stockholm. Forskningsgruppen til Danielsson har utviklet nye fotontellende detektorer laget av silisium (Si) som gir bedre signal-støy forhold sammenlignet med tradisjonelle detektorer laget av kadmium tellurid (CdTe). I tillegg er silisium billigere og mer tilgjengelig enn CdTe. Ulempen er at silisium har lav attenuasjon, som gjør at detektorene må lages tykkere (30-60 mm) for å få høy nok effektivitet, samt behov for håndtering av økt Compton spredning i detektormaterialet. Detektorteknologien er kjøpt opp av en av CT-leverandørene, men det er uvisst når den blir kommersielt tilgjengelig.

Vida Hamidi fra Folkehelseinstituttet gav forsamlingen en innføring i ulike typer metodevurderinger. Folkehelseinstituttet tilbyr kunnskapsoppsummeringer for norske helsetjenester. Et forslag er innsendt til «Bestillerforum for nye metoder» RHF i mai i år. Konklusjonen er at  dokumentasjonsgrunnlaget er begrenset, og det er for tidlig å gjennomføre en metodevurdering nå. Det er behov for mer forskning og kliniske studier.

Sesjonen ble avsluttet med en spennende plenumsdebatt der moderator Bolstad spurte: «Er fotontellende CT et smart valg for en gjennomsnittlig radiologisk avdeling?». Her var det flere som gav uttrykk for at de ønsket slike maskiner i sine avdelinger. Prisen er imidlertid for høy for det fleste, omkring 30 millioner kroner, selv om dette nok vil reduseres over tid. De som anskaffer slike maskiner må forske videre for å vise at PCCT gir en gevinst for pasientene, ansatte og samfunnet.

Kirsten Bolstad mente at vi nå er halvveis oppe på første del av kurven i «The Gartner hype cycle», den såkalte “peak of inflated expectations” der markedet er overbevist om at fotontellende CT ganske raskt oppnår verdensherredømme. Deretter kommer, ifølge «The Gartner hype cycle», den vanskelige fasen der PCCT skal leve opp til de høye forventningene.hype cycle på norsk

Det blir spennende å følge utviklingen i teknologi og popularitet! Det ble foreslått å ta opp temaet igjen under Nordisk Radiologisk konferanse i Trondheim våren 2025.

Vel møtt da!

Photon-counting CT: Technical Principles and Clinical Prospects https://doi.org/10.1148/radiol.2018172656

Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV) - Linköping University (liu.se)

Detective quantum efficiency of photon-counting CdTe and Si detectors for computed tomography: a simulation study (spiedigitallibrary.org)

Minnies winners for 2022 feature photon-counting CT, AI (auntminnie.com)

Gartner hype cycle - Wikipedia