Norsk radiologisk forening

Forskningsstoff fra Noraforum

PhD Benedicte Falkenberg-Jensen

Dårlig funksjon i øretrompeten kan føre til kronisk mellomøresykdom.
Radiolog Benedicte Falkenberg-Jensen har vist hvordan øretrompeten kan fremstilles med CT og kontrastmiddel, og studert hvilke faktorer som påvirker sykdomsutvikling og behandlingsresultat.
Disputasdato var 27. september 2019. Norafo gratulerer!
6. oktober 2020
Portrettfoto av Benedicte Falkenberg-Jensen
Benedicte Falkenberg-Jensen

"CT imaging of the cartilaginous Eustachian tube"
 
Vi har studert nye metoder for avbildning av øretrompeten med CT og hvorvidt lengden av den bruskete delen av øretrompeten har betydning for sykdomsutvikling og utfall av behandling. Vi fant at øretrompeten lar seg fremstille med CT etter at kontrastmiddel ble satt i mellomøret, og at lengden av øretrompetens bruskete del er ikke avgjørende for sykdomsutvikling eller for behandlingsresultatet etter ballongbehandling.

Ballongbehandling har kommet som et behandlingsalternativ for kronisk svikt / dysfunksjon  i øretrompetfunksjonen de siste årene. Dysfunksjon i øretrompeten kan føre til væskeopphopning i mellomøret, smerter, problemer med å utlikne trykk, redusert hørsel og andre hørselsfenomener. Behandling har lenge vært nesespray for avsvelling av slimhinner og / eller dren i trommehinnen. Øretrompeten er et viktig organ for opprettholdelse av mellomørets funksjon. Den består av en benet del nærmest mellomøret og en brusket del som munner ut i svelget. Lengden på den bruskete delen av øretrompeten varierer veldig. Man vet ikke hvilket nivå av denne eventuelt trange partier er. Ballongbehandling er ressurskrevende. Vi har derfor forsøkt å bruke CT-undersøkelsen til å vurdere kontrastpassasje fra mellomøret mot svelget, og å se om enkelte pasientgrupper vil ha mer nytte av behandlingen enn andre. 

FAKULTET:
Det medisinske fakultet, Oslo
INSTITUTT:
Klinisk Medisin
FAGOMRÅDE:
Radiologi
VEILEDERE:                                
Einar Hopp, Greg E. Jablonski, Juha T. Silvola