PhD Ulrik Carling

Radiolog Ulrik Carling disputerte 28.2.2020 ved Universitetet i Oslo. Avhandlingens tittel var "Image guided treatment of liver tumors – experimental MRgHIFU ablation and drug eluting embolic transarterial chemoembolization".
Norafo gratulerer!
Bilde av Ulrik

Radiologisk bildeveiledet behandling av kreftsykdom i leveren kan potensielt brukes når kirurgi eller cellegift ikke er gode alternativer. Vi har i en eksperimentell setting funnet at en med bildeveiledet fokusert ultralyd med høy intensitet kan brenne levervev, også nært større blodkar i leveren. Dette kan i fremtiden bli et behandlingsalternativ for kreftsykdom i leveren. Vi har også undersøkt muligheten for å bruke små (0.2 mm) kuler ladet med cellegift, kalt kjemoembolisering, til å behandle kreftsykdom i leveren spredt fra øyekreft. Kjemoembolisering utføres via et lite rør (kateter) som føres til leverens pulsårer under bildeveiledning av røntgenstråler. Vi fant at mange pasienter relativt raskt fikk økt kreftsykdom og atdenne behandlingen alene sannsynligvis ikke gir betydelig forlenget overlevelse. Kjemoembolisering er imidlertid en godt etablert metode for å behandle leverkreft som oppstår fra leverens egne celler, såkalt hepatocellulært karsinom. Denne kreftformen oppstår ofte i en lever som er syk og har redusert funksjon. Vi undersøkte og fant at nye metoder for å evaluere leverfunksjonen kun basert på vanlige blodprøver kan brukes ved hepatocellulært karsinom hos pasienter som behandles med kjemoembolisering. Disse metodene kan bli nyttige verktøy for å forbedre vurderingen av hvilke pasienter som kan ha nytte av kjemoembolisering.