Høstmøte 2022 Tema: Hjerte

Tema: hjerte presenteres under Radiologisk Høstmøte fredag 28. oktober 2022 kl 1330-1455. Moderator er Kristian Kolnes, Volda

A: CT Hjerte i 2022, Asbjørn Ødegård, St. Olavs hospital

Stadige framskritt i CT-teknologi har gitt stadig lavere stråledoser og bedre kvalitet på undersøkelsene slik at mulighet for god EKG framstilling av hjertet nå er tilgjengelig på de fleste sykehus i landet. Nye retningslinjer for utredning av brystsmerter medfører at etterspørselen av koronarundersøkelser, også som øyeblikkelig hjelp, har økt og vil fortsette å øke i framtiden. Andre typer undersøkelser som klaffeutredning, endokardittvurdering, lungevener etc bidrar også og kan til dels være ressurskrevende. Samtidig har standard thorax- og lungearterieutredning blitt av en slik kvalitet at hjertet inklusive koronararteriene bør vurderes også på disse undersøkelsene. Ny teknologi som fotontellende detektorsystemer vil øke disse tendensene i nær framtid. Kanskje kan artifisiell intelligenssystemer, CT-FFR etc. hjelpe oss til raskere og bedre tolking av CT-undersøkelser og systematisk klinisk vurdering.

B: MR Hjerte 2022, Einar Hopp

Gjennomføring av MR Hjerte er krevende både for pasient og undersøker, og MR-teknologien settes på prøve. Undersøkelsen tar tid. Ikke desto mindre blir MR brukt stadig mer i diagnostikken takket være mulighetene til anatomisk fremstilling, fysiologisk kartlegging og vevskarakterisering. Dokumentasjonen er aller best når det gjelder volumer av de ulike kamrene og muskelmasse, global funksjon og viabilitetsfremstilling av fokale arr. God reproduserbarhet gjør at metoden er blitt viktig i hjerteforskningen.
Avhengig av pasientgrupper og ressurser er det ulike tradisjoner for bruk og tilbud av MR Hjerte. Noen viktige guidelines presenteres for når metoden anbefales. Det er viktig at fagmiljøene er bevisste også på klinisk nytte vs. ressursbruk, og hvordan kvalitet skal opparbeides og opprettholdes. Kanskje det norske bildediagnostiske miljøet kan trekke lærdommer fra arbeidet under pandemien og tenke bredere om hvordan vi kan lage tverrfaglige, robuste miljøer uavhengig av geografi.

C: Kardiologens synspunkt, Rune Wiseth, St. Olavs hospital

Foredraget handler mest om CT koronar angiografi hvor det er store endringer i klinisk praksis med økende bruk av CT både for stabile og ustabile pasienter. Dagens retningslinjer blir gjennomgått og evidens for disse blir kort referert. CT-FFR og CT-teknikkens potensial for karakterisering av koronare plakk blir drøftet. Et hovedbudskap i innlegget er at kardiologenes etterspørsel av CT koronar angiografi vil øke vesentlig i årene som kommer. For MR er det en mer stabil og etablert situasjon. MR som solid etablert forskningsverktøy blir kommentert.  

Referanser A:

 • Gulati. 2021 AHA-ACC-ASE-CHEST-SAEM-SCCT-SCMR Guideline for the Evaluation and Diagnosis of Chest Pain. Circulation 2021;144:e368-454
 • Knuuti. ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. European Heart Journal 2020;41,407-477
 • Collet. ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients with NSTEMI. European Heart Journal 2021;42,1289-1367
 • Francone. CT and MR for TAVR - consensus ESCR. Eur Radiol. 2020;30(5):2627-2650
 • Ohta. Myocardial Delayed Enhancement CT for the Evaluation of Heart Failure. Radiology 2018;288:682–691
 • Krueger. Significant incidental cardiac disease on thoracic CT: what the general radiologist needs to know. Insights into Imaging 2019;10:10
 • Nørgaard. Coronary CT Angiography-derived Fractional Flow Reserve Testing in Patients with Stable Coronary Artery Disease Radiology: Cardiothoracic Imaging 2019;1(5):e190050
 • Williams. Coronary Artery Plaque Characteristics Associated With Adverse Outcomes SCOT-HEART. JACC 2019;73:291-301
 • Jiang. Development and application of artificial intelligence in cardiac imaging. Br J Radiol 2020;93:20190812.
 • Lin. Artificial Intelligence in Cardiovascular Imaging for Risk Stratification in Coronary Artery Disease. Radiology: Cardiothoracic Imaging 2021;3(1):e200512
 • Lipkin. Coronary CTA With AI-QCT Interpretation. AJR 2022;219:407–420

Referanser B:

 • 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. Knuuti J et al., ESC Scientific Document Group. Eur Heart J 2020 Jan 14;41(3):407-477. doi: 10.1093/eurheartj/ehz425
 • 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. Collet J-P et al., ESC Scientific Document Group. Eur Heart J 2021 Apr 7;42(14):1289-1367. doi: 10.1093/eurheartj/ehaa575
 • EHRA consensus on prevention and management of interference due to medical procedures in patients with cardiac implantable electronic devices. Stühlinger M et al. Europace 2022 Oct 13;24(9):1512-1537. doi: 10.1093/europace/euac040
 • 2022 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. Zeppenfeld K et al. Eur Heart J. 2022 Oct 21;43(40):3997-4126. doi: 10.1093/eurheartj/ehac262
 • Cardiovascular Magnetic Resonance in Nonischemic Myocardial Inflammation. Ferreira VM, et al. J Am Coll Cardiol. 2018 Dec 18;72(24):3158-3176. doi: 10.1016/j.jacc.2018.09.072
 • Utilization and likelihood of radiologic diagnostic imaging in patients with implantable cardiac defibrillators. Nazarian S et al. J Magn Reson Imaging. 2016 Jan;43(1):115-27. doi: 10.1002/jmri.24971. Epub 2015 Jun 27

Referanser C: