Kvalitetsutvalget

Utvalget ble stiftet i 2016, arrangerer egne sesjoner under Høstmøtet.

Kvalitetsutvalget ble stiftet primo 2016 og har blant annet deltatt aktivt i DNLFs kampanje "Gjør kloke valg".