Om oss

NFPR ble stiftet i 1989

Formålet med foreningen er å ivareta barneradiologien vitenskaplige og faglige interesser, og fremme utviklingen av barneradiologisk diagnostikk.

Hvis du ønsker å bli medlem  kan du melde deg inn direkte via "min side"  på www.legeforeningen.no og så ta kontakt med sekretæren!

Vi har etablert barneradiologiske kontaktpersoner for på Norske sykehus med barnavdeling.

Ta kontakt med styret hvis du vil vite hvem kontaktpersonen på ditt sykehus er!

Norsk forening for pediatrisk radiologi.
Styret består av Kristian Thomassen (leder), Rikshospitalet, OUS. Josephine Bomer (leder), AHUS. Henriette Ingsøy (kasserer), Haukeland Universitetssykehus. Lil-Sofie Ording Müller (sekretær), Rikshospitalet, OUS.