Norsk radiologisk forening

Norsk forening for pediatrisk radiologi

Om oss

NFPR ble stiftet i 1989
12. september 2018

Formålet med foreningen er å ivareta barneradiologien vitenskaplige og faglige interesser, og fremme utviklingen av barneradiologisk diagnostikk.

Hvis du ønsker å bli medlem  kan du melde deg inn dirkete via "min side"  på www.legeforeningen.no og så ta kontakt med sekretæren!

Vi har etablert barneradiologiske kontaktpersoner for på Norske sykehus med barnavdeling.

Ta kontakt med styret hvis du vil vite hvem kontaktpersonen på ditt sykehus er!

Styret

Styret

John Asle Bjørlykke (seketær) Haukeland Universitetssykehus, Heidi Kjosbakken (nestleder) Oslo Universitetssykehus, Lil-Sofie Ording Mûller (styreleder) Oslo Universitetssykehus og Anne Thora Grammeltvedt (kasserer) St Olavs Hospital.