Norsk radiologisk forening

Norsk forening for pediatrisk radiologi

NFPR ble stiftet i 1989. Formålet med foreningen er å ivareta barneradiologien vitenskaplige og faglige interesser, og fremme utviklingen av barneradiologisk diagnostikk.
En gutt som holder opp et røngtenbilde av en brystkasse, med en lege i bakgrunnen. Foto: Istockphoto.com