Norsk radiologisk forening

Norsk forening for thoraxradiologi

Bli medlem!!

Norsk Forening for Thoraxradiologi - NFTR- ble stiftet i 2009. Vi ønsker å være et forum for faglig utvikling og utveksling innen feltet thoraxradiologi.
Hvert år holdes generalforsamlingen under Radiologforeningens høstmøte. I tillegg arrangerer NFTR et dagsmøte med undervisning i og presentasjon av aktuelle tema i thoraxradiologien.
12. september 2018

Alt koster litt, og vi har ingen finansielle kilder. Foreningen drives på frivillig basis, vi støtter oss derfor på en årlig medlemsavgift satt til 200kr.

Den betales inn til konto: 1503 1480 768, innen 4 uker etter innmelding. Du vil få en bekreftelse på epost når innbetalingen er registrert. Alle radiologer er velkomne som medlemmer, fra nybegynnere til pensjonister.
For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med NFTRmail@gmail.com