Norsk radiologisk forening

Norsk nevroradiologisk forening

Bli medlem

Norsk Nevroradiologisk Forening (NFF) er en underforening av Norsk Radiologisk Forening for radiologer med interesse for nevroradiologi.
12. mars 2019

For å bli medlem må man ha fullført minst to år av spesialiteten i radiologi og være interessert i nevroradiologi. Årsavgiften er på kr 250.

Fordelene med å være medlem er at du støtter NFF sitt arbeid med å styrke nevroradiologien i Norge, samt vårt arbeid med å arrangere kurs og foredrag. Samtidig får man informasjon om hva som rører seg i fagmiljøet. Man får også medlemspris på foreningens middag under høstmøtet. Dersom man avlegger PhD i radiologi får man også en påskjønnelse fra NFF.

NNF er "institutional member" i ESNR, men dette medfører dessverre ikke at hvert medlem i NNF er personlig medlem i ESNR. For å bli dette, og få rabatterte priser på kurs og årsmøter, må man melde seg inn selv på ESNR sine nettside her.

Dersom du ønsker å høre mer eller melde deg inn kan du ta kontakt med kasserer Erik M. Berntsen.