Norsk radiologisk forening

Norsk nevroradiologisk forening

Norsk Nevroradiologisk Forening (NFF) er en underforening av Norsk Radiologisk Forening for radiologer med interesse for nevroradiologi. For å bli medlem må du ha fullført minst to år av spesialiteten i radiologi og være interessert i nevroradiologi. Årsavgiften er på kr 250.
MR av hjernen med forklaringer. Foto: Colourbox.com

Aktuelt