Norsk radiologisk forening

Norsk nevroradiologisk forening

COVID-19 publikasjoner av nevroradiologisk interesse

Vi i NNF samler COVID-19 artikler av nevroradiologisk interesse på denne siden.
15. april 2020

Tips oss gjerne om flere aktuelle publikasjoner på erik.berntsen@stolav.no.