Nettverk for interesserte i psykosomatikk

Inspirert av en nevrolog og en samfunnsmedisiner fra Finland, har utvalg for CL-psykiatri og psykosomatikk med Siv Elin Pignatiello i spissen startet opp månedlige nettverksmøter digitalt.
Bilde av Siv Elin Pignatiello.
Siv Elin Pignatiello har siden mai 2022 ledet Utvalg for CL-psykiatri og psykosomatisk medisin i Norsk psykiatrisk forening. Foto:Privat

Tidlig interesse for psykiatri

Under medisinstudiet i Bergen, var det psykiatrifaget som framfor noe vekket Siv Elin Pignatiellos interesse.

Hun jobbet ekstravakter på Sandviken og Haukeland under studiet, og begynte på spesialisering så raskt hun kunne etter endt studium i 2002 og påfølgende turnustjeneste. Spesialistutdanningen ble påbegynt i Bergen og fullført på Vinderen i Oslo. På Vinderen ble hun fram til 2015. I årene på Vinderen, og deretter i seks på Lovisenberg Diakonale Sykehus, var det stort sett i akuttpsykiatrien Siv Elin jobbet. 11 år på Psykiatrisk legevakt ved siden av jobben har det også blitt, samt veilederutdanning i kognitiv terapi.

Overgang til psykosomatikken

I 2021 ble hun tipset av en kollega om en ledig stilling på psykosomatisk avdeling på Rikshospitalet. Den har hun nå hatt i to år, og stortrives.

- Jeg gjennomførte jo endel tilsyn på somatiske avdelinger i tiden på Lovisenberg, så jeg visste litt om hva jeg gikk til, forteller Siv Elin. – Jeg var klar for noe nytt, og trives veldig godt med det varierte og spennende arbeidet som gjøres på Enhet for psykosomatikk og CL psykiatri.

Siv Elin mener hun er privilegert som får lov til å arbeide sammen med dedikerte og engasjerte kolleger fra somatiske spesialiteter.

- Jeg har virkelig opplevelsen av at vi er til nytte, sier hun, og forteller hvordan mange mennesker med alvorlige tilstander får livet snudd på hodet.

- De fleste alvorlige sykdommer kan ha psykisk konsekvenser, mener hun.

Også opplevelser under delir kan gi psykiske belastninger
Også opplevelser under delir kan gi psykiske belastninger. Foto: M.T.ElGassier, Unsplash

Hun forteller om møte med en pasient som har gjort sterkt inntrykk. Siv Elin møtte pasienten et par år etter at den dramatiske sykehusinnleggelsen fant sted.

Pasienten hadde vært langvarig innlagt på en intensivavdeling på grunn av alvorlig somatisk sykdom. Det viste seg at pasienten utviklet en delirtilstand med livaktige marerittaktige opplevelser. Pasienten ble liggende med dramatiske og skremmende sanseopplevelser og en følelse av total hjelpeløshet som førte til at pasienten ble traumatisert av opplevelsen. Pasienten fikk ikke hjelp i lokalt psykisk helsevern.

- Det var overraskende hvor lite som skulle til før pasienten ble bedre, forteller Siv Elin. -Psykoedukasjon var det som skulle til.

Siv Elin hadde ikke tidligere tenkt så mye på muligheten for å bli traumatisert av opplevelser under delir, men etterpå har hun blitt opptatt av at tidlig oppdagelse og behandling av delir er viktig også for å forebygge psykiske ettervirkninger.

Utvalg for CL-psykiatri og psykosomatisk medisin

Den engasjerte psykiateren ble valgt til leder for Utvalg for CL-psykiatri og psykosomatisk medisin på årsmøtet i Norsk psykiatrisk forening i mars i 2022.

Under et internasjonalt fagmøte i Oslo senere på året, kom hun i snakk med kolleger fra Finland. De fortalte om digitale fagmøter månedlig med flere 100 deltakere.

- Jeg tenkte med én gang at dette er noe for oss, smiler Siv Elin. – I CL-miljøet i Oslo er vi fra tidligere vant med å møtes jevnlig, men ettersom vi baserte oss på fysisk møter, ble det stille under pandemien, forklarer hun.

I Norge er psykiske helsetjenester i somatikken organisert på mange ulike måter. Noen steder finnes det egne avdelinger, andre plasser er det enkeltpersoner eller team som yter tjenestene. Både organisering og arbeidsoppgaver varierer fra sted til sted.

- Det sitter mange fagpersoner ganske alene mange steder, tror Siv Elin, som nå vil tilby månedlige fagmøter på nett. - Jeg tror slik møter kan legge grunnlaget for fagutvikling og kollegialt fellesskap.

Første møte er gjennomført

Den 31. januar 2023 ble det første digitale fagmøtet avholdt på Teams.

- Vi er veldig fornøyde, forteller Siv Elin. – Over 40 fagpersoner deltok. Det var mange flere enn vi hadde forventet. Deltakerne var aktive, og vi fikk gode diskusjoner.

Fram til sommeren skal CL-utvalget ta ansvaret for innholdet i de månedlige møtene, men hun håper at fagpersoner fra hele landet vil bidra med innlegg etter det. Frekvensen er satt fordi utvalget tror at én gang i måneden ikke er verken for hyppig eller for sjelden, og møtene er på én klokketime.

- Det hadde vært fint hvis ansvaret for det faglige innholdet kunne gå på omgang etter hvert, sier hun. – det er så mange dyktige kolleger som kan bidra med mye spennende. Kanskje kan vi få med nevrologer og andre faggrupper og -personer med interesse for feltet også.

I notatboka står temaer som funksjonelle lidelser, katatoni, hudlidelser og psykisk lidelser, men lite er fastsatt foreløpig.

- Det har gått fort fra idé til handling, smiler Siv Elin, - så veien blir til mens vi går.

Sammen med seg i utvalget har hun Boris von Hof, Ásgeir Bragason, Britta Susanne Bürker og LIS-representant Birgitte Iversen.

I tillegg til digital møter med interesserte kolleger, håper de å se flest mulig på den årlige landskonferansen som avholdes i november hvert år.

Interessert i å bli med?

Hvis noen ønsker å få invitasjon til de digitale fagmøtene, kan de sende en epost til npf@npf.legeforeningen.no og melde sin interesse.

Skriv gjerne «Påmelding til digitale møter CL-psykiatri» i emnefeltet, og skriv navn og arbeidssted i eposten.

Npf/CL-utvalget ønsker at interesserte oppgir sin jobbepostadresse.

Møtene er for helsepersonell, og målet er kollegafellesskap og fagutvikling.