Veka, eksistensielle spørsmål og kollegaveiledning. Nyhetsbrev 1 - 2024

Årets første nyhetsbrev kommer sent denne gangen. Det går mot vår, og jeg håper alle har hatt en fin påske. Det er mye spennende som har skjedd nylig og enda mer skjer framover, skriver leder Lars Lien i brev til medlemmer i Npf.
Bilde av Lars Lien under Psykiatriveka. Foto: Anne Kristine Bergem
Styreleder Lars Lien avbildet under Psykiatriveka. Foto: Anne Kristine Bergem

Kjære kolleger,

Årets første nyhetsbrev kommer sent denne gangen. Det går mot vår, og jeg håper alle har hatt en fin påske. Det er mye spennende som har skjedd nylig og enda mer skjer framover.

Den store begivenheten for oss psykiatere er Psykiatriveka som alltid er i uke 11. Som vanlig hadde Vekakomiteen og den lokale komiteen i Stavanger satt sammen et meget interessant og faglig utviklende program med hele spennvidden i det vi jobber med. Det som er litt trist er at så få av dere får oppleve dette. Det var ca 200 kollegaer tilstede, men potensialet er jo så mye større. Jeg vet at mange av dere sliter med å få permisjon pga økonomi og stort press i klinikken. Men vi håper på bedre tider og at flere kommer til Trondheim neste år. Da vil vi også ha LIS-kurs.

Som vanlig under Veka arrangte Npf sitt årsmøte. Det var stor interesse og mange som deltok. Styret hadde ikke fremmet noen saker, men drøftet fire saker; byråkratiseringen av faget, øke medlemsavgiften for å hjelpe fattige land, kloke valg kampanjen og ny ordning for valg av leder. Disse sakene kommer opp til neste år. Det var også stort engasjement rundt styrets seminar om psykiaterrollen og styrets time hvor vi drøftet pilleskam debatten. Les en oppsummering her.

Det er med stor glede og ikke så lite stolthet at jeg igjen skriver om podcasten «Psykiateren». Sesong 1, med de første 20 episodene er gjennomført , og lyttertallene er økende. Vi vet at de som hører på en episode gjerne lytter til flere. Flere av episodene har over 1000 unike avspillinger. Alle episodene er å finne på «Psykiateren» og på Spotify.
Produksjon av nye 20 episoder er i gang, og vil publiseres høsten 2024/etter jul 2025. Vi tar gjerne imot forslag til temaer og gjester. 

En av sakene vi ble fascinert av under oppholdet i London i høst i møtet med Royal College of Psychiatry, var kollegaveiledningsgrupper. Vi tror dette kan ha stor betydning for trivsel og for pasientsikkerheten. Styret og etterutdanningsutvalget har jobbet videre med saken og ønsker å se om det er mulig å få til et landsomfattende tilbud om kollegaveiledningsordninger. Her kan du lese mer om denne unike muligheten.

Et annen sak Npf har tematisert er konstituering av LIS. Vi ser dessverre at LIS konstitueres allerede etter ett års tjeneste i noen sykehus. Det er selvsagt et utslag av den store mangelen på psykiatere i hele landet. Dette er ikke i tråd med god praksis og vi mener at det på sikt vil være derekrutterende at LIS får så stort ansvar lagt på sine skuldre så tidlig i løpet. Les denne grundige dokumentaren.

En annen sak som opptar styret er hvordan vi som psykiatere skal forholde oss til de eksistensielle krisene knyttet til sykdom. Vi var invitert til å skrive en leder i Tidsskriftet om «Eksistensiell krise i den biopsykososiale modellen».
Styret er også i ferd med å opprette en arbeidsgruppe som skal jobbe med hvordan vi som psykiatere kan være bevisste på de eksistensielle spørsmålene i terapi. Gruppen skal ledes av Shahram Shaygani.

Styret har skrevet flere kronikker om forholdet mellom psykisk sykdom og psykiske plager. Et av våre viktigste anliggender er at vi må skille sykdom fra livsproblemer og mellom naturlige og normale reaksjoner på livshendelser og psykisk lidelse. Vi har også vært opptatt av faren for å psykeliggjøre en hel generasjon mennesker og har advart mot at mange terapeuter ser et stort marked. Dette fikk jeg anledning til å snakke om på NRK nylig: Vi snakker oss syke – deltakelse i debatten på NRK og nettsak.

Så er det mange spennende konferanser som står for tur. Rett etter påske, den 6 april går den Europeiske psykiatrikongress av stabelen i Budapest. Så den 6 juni er det endelig duket for en ny fysisk samling for den Nordiske psykiatrikongressen i Riga. Npf har ansvar for to seminarer, et om psykiaterrollen et om etterutdanning av psykiatere. Jeg håper å se mange av dere der.

Da vil jeg ønske alle en riktig god vår. Følg oss gjerne på FB og Instagram og ta kontakt med styret uansett hva det gjelder.