Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk psykiatrisk forening

Utdanning

LIPS

Forening for leger i psykiatrispesialisering (LIPS) er et fagmedisinsk underutvalg av Norsk psykiatrisk forening (Npf) for foreningens LIS-medlemmer. Alle Npfs medlemmer som er LIS, er automatisk medlem av LIPS, som ikke har egen medlemsavgift.

LIPS er et fagmedisinsk underutvalg (FUxx) under Npf, og jobber for å fremme faglig interesse blant LIS i psykiatri, øke samhold, kommunikasjon og kontakt på tvers av sykehus og helseforetak, samt styrke internasjonalt samarbeid blant leger i psykiatrispesialisering. Foreningen ble opprettet etter vedtak på Npfs årsmøte i mars 2013.

Styret i LIPS består av leder (som også representerer LIPS i Npfs styre), nestleder og to styremedlemmer. I tillegg deltar LIS-representanter i de ulike underutvalgene i Npf og Spesialitetskomiteen i psykiatri i nettverksmøter i LIPS.

LIPS er medlem av EFPT (European Federation of Psychiatric Trainees). Norske LIS i psykiatri har derfor anledning til å delta i EFPTs hospiteringsrogram, hvor man kan hospitere i 2-6 uker i et annet europeisk land. For mer informasjon, se efpt.eu/exchange.

LIPS kan kontaktes ved å sende e-post til lips@psyklis.com.Medlemmer i LIPS