Norsk psykiatrisk forening

Utdanning

LIPS

Forening for leger i psykiatrispesialisering (LIPS) er et fagmedisinsk underutvalg av Norsk psykiatrisk forening (Npf) for foreningens LIS-medlemmer. Alle Npfs medlemmer som er LIS, er automatisk medlem av LIPS, som ikke har egen medlemsavgift.

LIPS er et fagmedisinsk underutvalg (FUxx) under Npf, og jobber for å fremme faglig interesse blant LIS i psykiatri, øke samhold, kommunikasjon og kontakt på tvers av sykehus og helseforetak, samt styrke internasjonalt samarbeid blant leger i psykiatrispesialisering. Foreningen ble opprettet etter vedtak på Npfs årsmøte i mars 2013.

Styret i LIPS består av leder (som også representerer LIPS i Npfs styre), nestleder og to styremedlemmer. I tillegg deltar LIS-representanter i de ulike underutvalgene i Npf og Spesialitetskomiteen i psykiatri i nettverksmøter i LIPS.

LIPS er medlem av EFPT (European Federation of Psychiatric Trainees). Norske LIS i psykiatri har derfor anledning til å delta i EFPTs hospiteringsrogram, hvor man kan hospitere i 2-6 uker i et annet europeisk land. For mer informasjon, se efpt.eu/exchange.

LIPS kan kontaktes ved å sende e-post til lips@psyklis.com.Medlemmer i LIPS

Profilbilde
Leder
Gabin, Jessica Mira