Hedmark legeforening

Lokalforening

2016

Hedmark legeforenings hederspris

HEDMARK LEGEFORENING (HELF) deler hvert år ut en HEDERSPRIS på årsmøtet. I år avholdes årsmøtet 19.august kl 18 i Elverum. Kandidater skal foreslås blant kollegaer i HELF og alle medlemmer i HELF kan foreslå kandidater.
28. februar 2016

Formålet med prisen er å stimulere til god klinisk praksis, bidra til utvikling av gode helsetjenester og/eller gi en påskjønnelse til enkeltpersoner og fagmiljøer som har gjort en fortjensfull innsats innen forskning, fagutvikling eller i frivillig eller humanitært arbeid. Det legges vekt på kreativitet og nytenkning. Kandidater skal foreslås innen 1.mai hvert år. 

Klikk her for mer informasjon  

Hederspris Hedmark legeforening kopi.jpg

Begrunnet forslag sendes leder Marte Kvittum Tangen; leder@hedmark.legeforeningen.no eller martekt@fjellnett.no innen 01.05.16.