Årsmøte i Hordaland legeforening 2015

Det kalles herved inn til årsmøte i Hordaland legeforening tirsdag 2. juni kl 1930 på Legenes Hus, Kalfarveien 37.

I år er det valgår og det skal velges leder, to årsmøtevalgte representanter og delegater til Landsstyre i Legeforeningen. Møt opp og gi din stemme!Saksliste:

 1. Åpning ved leder
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av møtedirigent og referenter
 4. Fremlegging av Årsmelding for Hordaland legeforening 2014-2015
 5. Regnskap for Hordaland legeforening 2014
 6. Til orientering: Regnskap 2014 for Legenes Hus
 7. Budsjett for Hordaland legeforening 2016
 8. Valg av styreleder
 9. Valg av to årsmøtevalgte styremedlemmer
 10. Valg av Landsstyredelegater (leder + en årsmøtevalgt)
 11. Valg av valgkomité og desisorer

Hordaland legeforening

Styret