Hordaland legeforening

Lokalforening

2015

Årsmelding 2014-2015

30. mai 2015
Årmelding Hordaland legeforening 2014-2015.

Velkommen til Årsmøteseminar

28. mai 2015
I verdens rikeste land...

Årsmøte i Hordaland legeforening 2015

28. mai 2015
Det kalles herved inn til årsmøte i Hordaland legeforening tirsdag 2. juni kl 1930 på Legenes Hus, Kalfarveien 37.

Ingen 17. mai frokost på Legenes Hus

11. mai 2015
På årsmøte i 2014 la styret frem problematikken knyttet til rene sosial arrangement i regi av lokalforeningen.

Aldri i tvil om spesialitet

11. mai 2015
I serien "Aldri i tvil om spesialitet" har Tidsskriftet publisert et invervju med Christian Helland, overlege ved Nevrokirurgisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus.

Arbeidsledige spesialister?

29. mars 2015
Av Bjørn Liljestrand Husebø, Foretakstillitsvalgt Ylf, Helse Bergen HF.

Nedprioritere eller prioritere?

29. mars 2015
Av Eivind Solheim, leder i Hordaland legeforening.

Helsehjelp til papirløse

29. mars 2015
Organisasjonen Helsehjelp til papirløse etablerte i mars 2014.

Vi søker redaktør

29. mars 2015
Hordaland legeforening søker redaktør til Paraplyen og nettsider fra 1. juli 2015.