2015

30. mai 2015

Årsmelding 2014-2015

Årmelding Hordaland legeforening 2014-2015.
28. mai 2015

Velkommen til Årsmøteseminar

I verdens rikeste land...
28. mai 2015

Årsmøte i Hordaland legeforening 2015

Det kalles herved inn til årsmøte i Hordaland legeforening tirsdag 2. juni kl 1930 på Legenes Hus, Kalfarveien 37.
11. mai 2015

Ingen 17. mai frokost på Legenes Hus

På årsmøte i 2014 la styret frem problematikken knyttet til rene sosial arrangement i regi av lokalforeningen.
11. mai 2015

Aldri i tvil om spesialitet

I serien "Aldri i tvil om spesialitet" har Tidsskriftet publisert et invervju med Christian Helland, overlege ved Nevrokirurgisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus.
29. mars 2015

Arbeidsledige spesialister?

Av Bjørn Liljestrand Husebø, Foretakstillitsvalgt Ylf, Helse Bergen HF.
29. mars 2015

Nedprioritere eller prioritere?

Av Eivind Solheim, leder i Hordaland legeforening.
29. mars 2015

Helsehjelp til papirløse

Organisasjonen Helsehjelp til papirløse etablerte i mars 2014.
29. mars 2015

Vi søker redaktør

Hordaland legeforening søker redaktør til Paraplyen og nettsider fra 1. juli 2015.