Helsehjelp til papirløse

Organisasjonen Helsehjelp til papirløse etablerte i mars 2014.
14-04  Helsehjelp Papirløse
Foto: ScanStockPhoto

Det er et tilbud for papirløse migranter ved hjelp av frivillig innsats fra leger, medisinstudenter, sykepleiere, psykologer og annet helsepersonell. Et liknende helsetilbud har vært i drift i Oslo siden høsten 2009 (1). Hver torsdag mellom 18.30 og 20.30 tilbys gratis, nødvendig helsehjelp i Bergen sentrum, inkludert henvisning til samarbeidende fastleger eller spesialisthelsetjenesten ved behov. Organisasjonen er politisk og religiøst nøytral, og det tilbys ikke juridisk hjelp. Papirløse migranter har rett på øyeblikkelig helsehjelp i henhold til lov om spesialisthelsetjenesten og lov om kommunehelsetjenesten, og rett til hjelp etter smittevernloven (2). Tilgangen til annen, nødvendig helsehjelp er imidlertid begrenset. Pasientene har ikke rett til fastlege og må også dekke utgifter til medikamenter selv. Hittil har over 60 frivillige involvert seg i arbeidet i Bergen for å forbedre helsetilbudet til denne gruppen. Også Legeforeningen har uttalt at retten til helsehjelp må springe ut fra individuelle behov (3).

Siden oppstart i mars har det vært 60 pasienter innom mottaket. De hyppigste problemstillingene er mage/tarmproblematikk, muskelsmerter og psykiske utfordringer. Gynekologiske tilstander, tannhelseproblemer og ulike øyesykdommer er også gjengangere. Det er også en tendens til komplekse problemer, og en del pasienter har flere av de overnevnte utfordringene samtidig.

Har du lyst til å engasjere deg? Helsetilbudet trenger flere leger, og vi er også interessert i å komme i kontakt med fastleger og legespesialister vi kan henvise til for oppfølging.

Vi setter også pris på medisinsk utstyr som ikke lenger er i bruk, f.eks CRP-apparat.

Hvis dette er interessant kan du sende en email til helsehjelp@gmail.com.


Liv Helene Dolva Sagedal, stud.med., frivillig
Kristine Lillebø, lege i spesialisering, frivillig
Astrid Onarheim Spjeldnæs, styreleder Helsehjelp for papirløse

1.  Aschehoug S. Rett til helsehjelp for papirløse migranter. Tidsskrift for den Norske laegeforening ;2010(130):765-6.

2.  Lovdata. Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket. http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20111216-1255.html (12.11.2014).

3.  Legeforeningen. Papirløse innvandrere (Policynotat 1/2013), 2013.