Ingen 17. mai frokost på Legenes Hus

På årsmøte i 2014 la styret frem problematikken knyttet til rene sosial arrangement i regi av lokalforeningen.

Det stadig økende antall deltakere, både medlemmer og ikke-medlemmer, hadde gjort frokosten på 17. mai til den desidert største utgiftsposten i lokalforeningen. Etter grundig diskusjon på styreseminar i januar i år - og med det formål å prioritere medlemsmøter og faglige arrangementer - vedtok styret i Hordaland legeforening å avlyse 17. mai frokosten. Dette arrangementet vil ikke lenger bli arrangert i regi av lokalforeningen. Vedtaket var enstemmig.