Velkommen til Årsmøteseminar

I verdens rikeste land...
Årsmøteseminar 2015
  • Hvor mye koster ett leveår? 
  • Hva er prisen for å leve uten smerter? 
  • Hvem trenger behandling først? 
  • Er det greit å stå i kø?

Selv med over 7000 milliarder på bok, er rett prioritering av helseressursene essensielt. Stadig nye behandlingsformer og medikamenter skaper behov og utgifter, men også muligheter, ingen kunne se for seg for få år siden. Vi behandler et økende antall pasienter for et økende antall sykdommer med et økende antall terapiformer.
Parallelt går det store beløp gjennom NAV-systemet til pasienter med muskel-skjelettplager og lettere psykiske lidelser. Og forebyggende arbeid hører vi mest om i festtaler...
Bruker vi helsekronene riktig?
Hvem skal prioritere?
Leger, politikere eller helseadministratorer?

Hordaland Legeforening inviterer til årsmøteseminar om prioritering tirsdag 2.juni kl 1730 i Legenes Hus. Tradisjonen tro serverer vi middag for medlemmer med familie fra klokken 1600. Foredragsholderne er ledende kapasiteter innenfor prioritering, helseøkonomi og helseadministrasjon, og vi lover et meget spennende møte.

Innlegg ved:
• Ole Fritjof Nordheim, professor UiB.
• Jon Magnussen, professor NTNU.
• Eivind Hansen, økonomidirektør, Helse Bergen