Hordaland legeforening

Lokalforening

2016

Alor nettverk

NAMF Hordaland ønsker å informere kolleger i bedriftshelsetjenester i Helse Bergen og Helse Førde, samt deres ledere og ledere i HR/Personal & Organisasjon (Personalpolicy) i disse foretak.
21. november 2016

Oppstart Alor nettverk Hordaland og Sogn og Fjordane fra 2017

Alor nettverk er en møteplass der du inviteres til å ta med ditt engasjement, dine tanker og erfaringer for å drøfte problemstillinger som er relevante for deg. Nettverket skal være nyttig og er derfor organisert slik at du kan drøfte problemstillinger med andre i tilsvarende rolle i en annen organisasjon.
Alor nettverk er ment som en møteplass for å utveksle erfaringer, men også et sted hvor du kan hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i din jobb.
Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. Alor nettverk bygger på, og er avhengig av, aktiv medvirkning fra deltakerne.
Alor nettverket organiseres og tilrettelegges av KoRus Bergen – i et samarbeid med, Akan kompetansesenter, Bergensklinikkene, Kalfaret Behandlingssenter og Avdeling for Rusmedisin. Det bygger på en modell utviklet ved Rogaland A-senter/KoRus Stavanger.

Denne samlingen er spesielt rettet mot leders utfordringer og ansvar, men nettverkssamlingen er som alltid nyttig for grupper som Akan-kontakter, HMS-personell, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste, ansatte i personalavdelinger/HR eller om du er kollega som har erfaring fra arbeidsliv og rus.

Se invitasjon i vedlegg under.