Hordaland legeforening

Lokalforening

2016

Derfor er jeg lege - Veier og måler barn

23. november 2016
Hvert femte barn utvikler overvekt, det er et samfunnsproblem. Barns helseproblemer er ikke noe de har valgt selv. Voksne rundt barn har et kollektivt ansvar for deres oppvekstmiljø, sier Pétur Benedikt Júlíusson, overlege/postdoktor, Barneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus.

Alor nettverk

21. november 2016
NAMF Hordaland ønsker å informere kolleger i bedriftshelsetjenester i Helse Bergen og Helse Førde, samt deres ledere og ledere i HR/Personal & Organisasjon (Personalpolicy) i disse foretak.

Høstmøte 2016

03. november 2016

Årsmelding 2015-2016

28. oktober 2016

Derfor er jeg lege - Spennende utfordringer

08. juni 2016
Det er et stort privilegium å få forske og undervise i et så spennende fag som medisinsk etikk, samtidig som jeg jobber på Haukeland som spesialrådgiver og sekretær i klinisk etikk-komité, sier Ingrid Miljeteig, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitet i Bergen.

Derfor er jeg lege - Ombord for deg, siden 1493!

06. april 2016
Sanitetens primære mål er å støtte Marinens operative virksomhet. Et korps av dyktige helsepersonell skaper en tryggere arbeidsplass i hele Norges suverenitetsområde, sier Vilhelm F. Koefoed, kommandør, sjef for saniteten i Sjøforsvaret.

Derfor er jeg lege - Forskerlinjen er en gavepakke!

25. februar 2016
Som leder av forskerlinjen for medisinsk odontologisk fakultet i Bergen, får jeg brukt alt jeg kan. Godt samarbeid i seksjonen er nøkkelen til suksess. I min yrkeshverdag er klinikk, forskning og undervisning som hånd i hanske, sier Anne Berit Guttormsen, overlege, Haukeland universitetssjukehus og professor, Universitetet i Bergen.