Hordaland legeforening

Lokalforening

2016

Derfor er jeg lege - Forskerlinjen er en gavepakke!

Som leder av forskerlinjen for medisinsk odontologisk fakultet i Bergen, får jeg brukt alt jeg kan. Godt samarbeid i seksjonen er nøkkelen til suksess. I min yrkeshverdag er klinikk, forskning og undervisning som hånd i hanske, sier Anne Berit Guttormsen, overlege, Haukeland universitetssjukehus og professor, Universitetet i Bergen.
25. februar 2016